Industrifastighet får nytt liv

30 maj 2023

En ny detaljplan ska tas fram för fastigheten Spiralen 6 på Norra Sorgenfri som omvandlar den äldre industrimarken till ett tätt och blandat kvarter, samtidigt som den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen bevaras och utvecklas. På onsdagens möte bestämde stadsbyggnadsnämnden att stadsbyggnadskontoret ska inleda sitt arbete med detaljplanen.

sorgenfri webb.jpg
Klassisk industrifastighet på Norra Sorgenfri bevaras och får nytt liv.

Nu har det första steget för att utveckla bland andra fastigheten Spiralen 6 i den östra delen av Norra Sorgenfri. Idag finns en variation av verksamheter och aktörer i området, och planen ska bygga vidare på den blandningen. De befintliga industribyggnaderna, som tidigare inrymt bland annat räkneapparatsbolaget Addo, har ett stort historiskt och antikvariskt värde, och ska bevaras och utvecklas. På så sätt stöttar planen också tillgången till verksamhetslokaler centralt i staden, inte minst för konst- och kulturaktörer.

Kvarteret är en fantastisk gammal industrifastighet som byggts ut under lång tid. Därför är det värdefullt att vi utvecklar området och fokuserar på att bevara byggnader istället för att bara riva och bygga nytt.

I arbetet med detaljplanen ska det utredas om det går att bygga ungefär 150 bostäder samt nya verksamhetslokaler. I närområdet är det brist på parker och därför är det viktigt att framtida bostadsgårdar utformas med riklig grönska. Industrigatan längs kvarterets södra gräns ska utvecklas till ett huvudstråk med handel, service och allmänna platser. Det kommer att stärka tillgängligheten mellan stadens centrum och östra Malmö.

– Kvarteret är en fantastisk gammal industrifastighet som byggts ut under lång tid. Därför är det värdefullt att vi utvecklar området och fokuserar på att bevara byggnader istället för att bara riva och bygga nytt. På så sätt kan vi ta tillvara på områdets karaktär och göra det möjligt för verksamheterna att finnas kvar på platsen, samtidigt som vi öppnar för nya bostäder och mer liv och rörelse. Det innebär så klart också en betydande insats för hållbarheten genom mindre materialproduktion och fossilutsläpp, säger Stefana Hoti (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Norra Sorgenfri är ett av Malmös största stadsutvecklingsprojekt, och nu tar vi nästa steg i att utveckla området. I det här kvarteret bevarar vi det bästa i områdets historia och nutida identitet, samtidigt som vi bygger ut Malmös innerstad med en blandning av bostäder och verksamheter, säger Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Norra Sorgenfri besitter ett fantastiskt kulturarv som vi i planen ser till att bevara samtidigt som vi tillför nytt liv till kvarteret. Med nya bostäder och centralt placerade verksamheter stärks områdets attraktivitet vilket skapar ett fantastiskt stadsliv som både boende och besökare kan ta del av, säger Lars Hellström (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.