Industriell blandstad i Säve

10 augusti 2018

Sernekes vision för Säve har sedan förvärvet varit att utveckla flygplatsområdet för industri, logistik och upplevelseindustri. Nu har planerna tagit ytterligare form för hur en industriell blandstad ska skapas på området.

Säve_White.jpg
Bild: White

Nu konkretiseras Sernekes planer för flygplatsområdet i Säve.

– På Säve-området vill vi skapa plats för Göteborgs industri och näringsliv att expandera på, i direkt anslutning till Hisingsleden, hamnen och staden. I den industriella blandstaden finns en kombination av industri, logistik, handel och upplevelser. Det finns plats för utrymmeskrävande verksamheter samtidigt som det blir en attraktion att besöka – det ska bli ett industriområde där vi sätter människan i centrum mer än man gjort tidigare, säger Krister Johansson, VD för Serneke fastigheter.

Det finns plats för utrymmeskrävande verksamheter samtidigt som det blir en attraktion att besöka.


I de nya planerna för Säve ska den industriella blandstaden växa fram på en markyta motsvarande 1 500 000 kvadratmeter (av de totalt cirka 3 100 000 kvadratmeter som Serneke äger i området). Alla typer av etableringar är möjliga, allt från mer småskalig verksamhet med lokalbehov på 1000 – 5000 kvadratmeter upp till normalstora logistikfaciliteter på 25 000 – 50 000 kvadratmeter. En annan möjlighet är riktigt stora anläggningar på 100 000 kvadratmeter eller mer. Bland de verksamheter som redan är etablerade på Säve finns CEVT, som bedriver forskning och utveckling inom fordonsindustrin.


För att skapa ett område med människan i centrum orienteras alla verksamheter med sina personaltäta delar mot ett antal huvudgator. På så sätt är det aldrig långt till grannen och det skapas naturliga lägen för restauranger och service att etablera sig. Området planeras att byggas ut etappvis. Den centrala delen tillkommer i ett första skede. Därefter kommer utbyggnaden i norr och som en tredje etapp området i söder.

– Med sitt strategiska läge med närhet till vägar, hamn och stad och med de tillgängliga ytor som finns i kombination med befintliga verksamheter, ser vi en stor potential för Säve, säger Krister Johansson.

Göteborgs stad har med utvecklingsplanerna i det översiktsplanarbete som pågår.

Fakta säve

Säve flygplatsområde, total yta: 3 140 000 kvm

Utvecklingsbar yta (2 240 000 kvm) planeras att fördelas enligt följande:

Industri och logistik: 1 500 000 kvm

Kontor och handel: 200 000 kvm

Motocross: 140 000 kvm

Rid- och hästcenter: 100 000 kvm

Hotell och konferens: 50 000 kvm

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.