I vilket skick ska lokalen lämnas?

22 december 2017

Kolla ert avtal när det är dags att flytta. Hur ska lokalen lämnas och vem står för vad?

Abstracta.jpg
Bild: Abstracta

Lokalen ska alltid återlämnas väl avstädad och om inget annat står i hyresavtalet ska lokalen vid återlämnandet vara i godtagbart skick och i samma skick som vid inflyttning. Ett visst överseende brukar finnas för åldersslitage. Det råder dock avtalsfrihet kring vilket skick lokalen ska återlämnas. När det står skrivet att hyresgästen ska återlämna lokalen i ursprungligt skick krävs ofta mer arbete än då lokalen ska återlämnas i godtagbart skick.Hyresgästen ska flytta ut lösinredning samt verksamhetsanpassade installationer. Eventuellt uppkomna skador i ytskikt med mera ska återställas av hyresgästen. 

Har hyresgästen gjort specifika anpassningar för verksamheten är regeln att dessa ska återställas i ursprungligt skick. I dialog med hyresvärden kan det dock finnas skäl att behålla anpassningen med t ex den borttagna väggen eller platsbyggda bokhyllan. Att tänka på är att el/data-installationer också omfattas av kravet på återställande.

I avtalet ska det tydligt framgå vem som äger den utrustning och de system som byggs in i lokalen, exempelvis datanät, låssystem och köksutrustning. Kom ihåg att det troligen är någon annan än du själv som tillsammans med hyresvärden utan besvär om flera år ska kunna tyda den skrivna överenskommelsen.Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.