Hur vill de unga jobba?

15 augusti 2019

Kairos Future har på uppdrag av Atrium Ljungberg tagit fram en rapport om Digitala Natives, födda 1985 och senare, och hur de kommer att påverka utformningen av framtidens platser. Ta del av rapporten hos Atrium Ljungberg.

Generation Z är den första generationen som är födda i den digitala världen. Att ständigt ha varit uppkopplade och stimulerade påverkar såklart denna stora generation, men hur? Vad behöver du som arbetsgivare ta ställning till när du rekryterar digitala natives? Vad är viktigt för dem och hur beter de sig?

Kolla in rapporten där ungas värderingar, konsumtionsvanor och kommunikationsmönster undersökts. Workshops och intervjuer har hållits med fastighetsägare, utvecklare, representanter för handelskedjor, skolföretag och dataspelsbranschen och vid dessa tillfällen har även influencers och ungdomar deltagit. 

Ladda ner rapporten och läs mer här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.