Humlegården utvecklar Origo

17 september 2019

Lokalguiden kan exklusivt visa bilder och berätta om kontorshuset Origo som ska bli mittpunkten i området bland kontor, hotell, restauranger och övrig service. ”Vi är jättestolta och ivriga över att kunna färdigställa hela området, säger Maria Lidström”, stadsutvecklingschef på Humlegården.

Bild: white arkitekter/walk the room

När Humlegården för drygt tio år sedan köpte den aktuella fastigheten i Solna strand fanns det bara ett antal grusparkeringar i området. Detaljplaner karvades fram och några år senare fick de uppdraget att bygga Swedbanks nya huvudkontor. Sedan dess har det skett en kontinuerlig utveckling i området med uppförandet av Grow hotel och kontorshuset med samma namn, det senare invigdes bara för några veckor sedan. 


– Swedbankhuset var startskottet för allting. För att kunna fortsätta utvecklingen byggdes först ett parkeringshus. När vi hade hanterat den frågan började vi bygga Grow hotel, parallellt med kontorshuset Grow. Nu är sista etappen kvar och den har vi valt att kalla för Origo eftersom den blir mittpunkten i området. Därmed uppnår vi visionen vi har tagit fram för området, säger Maria Lidström. 

Skapar en naturlig mötesplats

Origo kommer att innehålla omkring 50 000 kvm nya kontor och övriga kommersiella ytor. Första etappen som handlar om förberedande arbeten drar igång vid årsskiftet. Origo kommer delvis att ersätta delar av den stora byggnaden kallad Stora Blå som byggdes till Siemens på 70-talet. 

– Gestaltningsmässigt har vi valt att arbeta med olika skalor och att varje byggnadsdel ska kännas unik. Vi kommer att skapa nya stråk och torgbildningar för att binda ihop och skapa en välkomnande och trygg stadsmiljö med naturliga mötesplatser, säger Maria Lidström.