Hjärtat i Sörmland stavas Flen

15 maj 2018

När Britt-marie Andersson, Mark- och exploateringsansvarig, beskriver Flen som just sörmlands hjärta är betydelsen ur flera aspekter. – Vi är centralt belägna och låter utvecklingen symbolisera pulsen. vi vill gärna se att Flen blir det drivande navet i regionen. "Flen – Sörmlands hjärta" har blivit vårt varumärke, säger hon.

Flens kommun med sina 17 000 invånare har de sista åren vuxit med ett par hundra nya invånare per år. En tydlig ökning som kan ses som en trend, menar Britt-Marie Andersson, Mark- och exploateringsanvarig i kommunen.

– Förutom att vi har den lilla kommunens fördelar med t ex korta beslutsvägar, är vi centralt belägna i regionen och har bra kommunikationer. Det är positivt och kommunerna Katrineholm, Flen och Vingåker, samarbetar mycket. T ex har kommunerna tagit fram en gemensam turistbroschyr för regionen.

Småföretag med få undantag

Mikael Larsson, Näringslivschef i Flen, berättar att näringslivet i kommunen till stor del består av små företag.

– Med några få undantag som Unilever (GB-glass), Volvo Parts, Switsbake med flera. Vi har också många stora jordbruksfastigheter.

Britt-Marie Andersson tillägger att Flens kommun också har många småskaliga matproducenter.

Mark och lokaler i flen

I Flen finns relativt mycket ledig mark, berättar Britt-Marie Andersson. Att köpa mark i Flen innebär ofta ett lägre pris än på många större orter.

– Vi har just nu 130 000 kvm ledig mark som är planlagd för verksamheter, varav 90 000 är byggklara. I centralorten Flen har vi ett område, Öja, på knappt 80 000 kvm. Sedan har vi Talja, ett område på 40 000 kvm som vi snart ska börja marknadsföra. Här projekterar vi ny genomfartsväg m m för att kunna börja sälja mark under 2019. Det blir ytor främst för industri, handel och kontor. I Talja pågår arbetet för fullt, säger hon.

Vidare finns 10 000 byggklara kvm i Malmköping där detaljplanen möjliggör handel och industri. I Hälleforsnäs, som är tredje största centralorten i Flens kommun, finns 3 700 kvm ledigt.

– Det finns mer ledig mark som kommunen sålt och som nu ägs av företag som håller på med markberedning inför kommande byggnation, säger Britt-Marie Andersson.

Vad gäller lediga lokaler har kommunen inte så mycket i egen ägo, berättar Mikael Larsson. 

– Dock märker vi en ökad efterfrågan nu jämfört med tidigare bland våra privata aktörer som har lokaler att sälja eller hyra ut. Vad gäller framtiden har flera stora intressenter inom lager och logistik det senaste året visat stort intresse för Flen då vi har god tillgänglighet och relativt låga prisnivåer. Förhandlingar pågår med intressenter, säger han.

Projekt på gång

Det händer mycket i Flen och Britt-Marie Andersson lyfter t ex fram det centrala Kvarteret Degeln där kommunen nyligen tecknat markanvisningsavtal med Sofielunds Fastigheter. 

– Här ska ett 100-tal hyreslägenheter med kommersiella lokaler i bottenvåningen byggas med start 2019. Vi har också Kvarteret Pokalen och Kvarteret Parken där planarbete pågår. Även i dessa båda kvarter kommer det att kunna byggas bostadslägenheter samt centrumverksamheter i bottenvåningen. Vidare planerar vi för ett enklare hotell i Amazonhuset, säger hon.

Fokus på framtid och strategi

För att fortsätta utvecklingen av Flen på ett positivt sätt menar Britt-Marie Andersson att de måste fortsätta arbeta på både kort och lång sikt.

– Vi måste också satsa på våra offentliga miljöer såsom torg, parker mm. Om vi satsar på Flens stadskärna genererar det mycket i förlängningen då företagen etablerar sig om människor vill bo här.  Det är viktigt att vi har attraktiva och trygga offentliga miljöer för alla.

Det arbetet är något som måste göras i samverkan med andra aktörer och med medborgarna, menar hon.

– Vi måste också hela tiden jobba med att ha byggklar mark, det är en utmaning att ligga steget före. Som kommun måste vi tillgodose önskemål som uppstår. Det handlar dels om att locka nya företag till Flen, men också om att få etablerade företag att trivas. 

Läs hela intervjun med Britt-Marie Andersson och Mikael Larsson i Magasinet Lokalguiden med utgivning v 20.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.