Hemligheterna bakom högpresterande bolag

22 februari 2022

Howwe Technologies har genomfört en stor undersökning med mer än 100 deltagande vd:ar på mellanstora och stora bolag i Sverige med syftet att granska de beteenden och arbetssätt som kännetecknar högpresterande bolag. Här är hemligheterna bakom deras framgång.

Bild: Pixabay
Pixabay

För att upptäcka de faktorer som gör att bolag lyckas har Howwe Technologies granskat såväl framgångsfaktorerna som de vanligaste utmaningarna som bolag idag möter. 

Den utmaning som påverkar de deltagande ledarna allra mest är svårigheten att driva igenom förändring i hela bolaget. Ju större bolag, desto svårare. Ett annat problem som är tydligt på ledningsgruppsnivå är mängden pågående projekt som gör det svårt att fokusera på det som är viktigast för bolagets framgång.

De bolag som i undersökningen definierar sig själva som finansiellt högpresterande jämfört med branschsnittet utmärker sig främst inom tre olika områden. De lyckas driva igenom förändringar snabbt och får med sig hela organisationen i förändringsarbetet. De har förmågan att prioritera antalet mål och dessutom bryta ner målen till tydliga aktiviteter på alla nivåer i bolager. De använder sig också utav datadrivna insikter i större utsträckning där de låter datan ligga till grund för beslut och åtgärder. 

Effektivt och involverande förändringsarbete 

De bolag som presterar bättre än genomsnittet i samma bransch kännetecknas av att de är mer involverade i att driva förändring och fokuserar på att skapa en snabbhet i förändringsarbetet. De företag som presterar sämre än genomsnittet i samma bransch har svårigheter att förankra beslut och att engagera medarbetarna i de beslut som tagits. De förstår sällan vad de ska göra, vad som krävs för att uppnå målen, men främst saknar de ett tydligt motiv - ett varför.

Mål nedbrutna till konkreta och agerbara aktiviteter

Alla bolag har mål. Dessa kan ligga i en strategi eller affärsplan. Ett bolags förmåga att bryta ner målen till konkreta aktiviteter och synliggöra progressen på aktiviteterna är något som påverkar bolagets förmåga att lyckas uppnå målen i stor utsträckning. 80% av de bolag som är mer framgångsrika än genomsnittet bryter ner målen till konkreta aktiviteter i hela organisationen. Sannolikheten att de har nedbrutna mål och en plan för hur de ska uppnås är 7 gånger högre jämfört med de lågpresterande bolagen.

Hos de lågpresterande bolagen når målnedbrytningen sällan förbi ledningsgruppen. De är också 3 gånger mindre benägna att mäta progressen på målen utifrån den plan de satt jämfört med de högpresterande bolagen.

Användning av datadrivna insikter med situationsanpassade åtgärder

80 % av de högpresterande bolagen använder sig av strukturerad data för att fatta beslut och öka medarbetarnas prestation, där motsvarande andel bland de lågpresterande bolagen ligger betydligt lägre, på 50 %.

Situationsanpassade insikter som härrör från data och dessutom inkluderar förslag på åtgärder är den riktiga nyckeln till ökad konkurrenskraft. Utan kompetens att tolka datan korrekt kan den inte användas till sin fulla potential. Att hantera tolkningen av datan är fortfarande en process som för många är manuell, vilket är både tidskrävande och dyrt. Det innebär också att datan ofta är reaktiv istället för proaktiv. 15 % av de högpresterande bolagen har tillgång till data med situationsanpassade insikter och förslag på åtgärder. Motsvarande siffra bland de lågpresterande teamen är 0 %.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.