HCL, ingen quick fix

7 maj 2018

Human Centric Lighting, HCL, är begreppet som plötsligt är på allas läppar. Betydelsen är belysning med människan i centrum - typ... Det Låter lika självklart positivt som ”miljövänligt”, ”klimatsmart” osv. Men är det det?

Idén bakom uttrycket är att få en artificiell inomhusbelysning som påminner om dagsljuset. En som varierar i ljusstyrka och färgtemperatur över dagen, så som dagsljuset. Från gryningsljuset till det skarpare kalla ljuset mitt på dagen och åter till ett mildare, varmare ljus mot kvällen. 

Det går väl att fixa med en programmering, dimmer och -  för den mer pålästa – med Tunable White ljuskällor?

Nja… 

Forskning i sin linda

Vi kan skapa stimulerande, behagliga och vackra belysningslösningar med inspiration från dagsljuset.

Men ”vi kan inte utveckla HCL förrän vi vet vilken påverkan ljuset har på vår biologiska cykel.” Detta enligt forskaren bakom upptäckten av den s k tredje receptorn, Dr Russell Foster på Oxford University. Han pratade på Light+Building i Frankfurt i mars i år och fastslog att det är för tidigt. ” We simply don´t know”.  (LUX Review 26 Mars 2018).

Hans teams upptäckt var att vi har en icke-visuell receptor i ögat – den så kallade tredje receptorn, upptäckt så sent som 1991. Upptäckten visar att ljuset påverkar oss biologiskt genom att reglera halterna av melatonin i kroppen, vilket i sin tur påverkar vår sömn, vakenhet och ämnesomsättning. Det är framför allt en viss våglängd av det blå ljuset som styr vår kropps dygnsrytm. Men forskningen är ännu i sin linda.  

levande och dynamiskt ljus

Vi är också alla olika. Vissa är nattugglor, vissa morgonpigga… Somliga jobbar naturligt bättre före lunch, somliga på eftermiddagen. Ljuset påverkar dessa grupper olika. 

Dagsljuset är dessutom mer än färgtemperatur och luxtal. Det går inte att kopiera med artificiella ljuskällor. Det omsluter oss på ett sätt som ett riktat ljus från en armatur inte kan göra. Det skiftar genom att moln drar fram och åter på himlen. Eller att ljuset silas genom lövverk; skuggor och reflexer uppstår och försvinner. Och solens gång över himlen gör att skuggor och miljöer ständigt förändras visuellt, det är hela tiden levande och dynamiskt.

ska anpassas för vem?

Att efterlikna detta på våra arbetsplatser vore kanske fint och potentiellt även positivt för vårt välbefinnande. Men vem ska bestämma vilket ljus-scenario som installeras på en arbetsplats? Vem ska programmera? Det är skrämmande att börja laborera med biologin när vetenskapen inte hunnit längre än den gjort. 

Många skulle dock gärna slå mynt av möjligheten.

Dagsljuset är så positivt för oss att samma ljusstyrka på t ex ett skrivbord vid fasad med fönster upplevs som ljusare och mer tillfredsställande än samma ljusstyrka i ett fönsterlöst rum. Forskning visar också att skolbarn placerade vid fönsterfasad presterar bättre än de elever som sitter längre in i klassrummet, utan direkt dagsljus vid sin plats. 

Inom vården har det gjorts fina miljöer med idén att belysningen följer dagsljusets växlingar i ljusstyrka och färgtemperatur över dagen. Det kan vara sätt att avläsa dagen om man har svårt att komma ut. Men den biologiska påverkan är omtvistad. 

Att det är behagligt är en annan sak.

dagsljuset är unikt

Mycket fokus har lagts på forskning om sömn och ljus. Många lider av sömnlöshet och man undrar om belysningen på en arbetsplats eller vårdinrättning kan anpassas så att den underlättar insomning. Man somnar bättre om ljusmängden är mindre någon timme före läggdags. Att ändra färgtemperaturen genom att minska det blåa i färgspektrat, har dock inte påvisats i forskning ha någon större effekt.

Ljusstyrka mäts i LUX.  En solig dag får vi 100 000 lux utomhus! En molnig dag 10 000 lux. I vår inomhusmiljö har vi mellan 300-700 lux. Det är lätt att inse att dagsljuset är helt unikt.  

välj rätt ljus för dig

Som ljusdesigner är jag mån om att skapa dynamiska innemiljöer. Det innebär att man ska kunna välja ljusmiljö inom sin arbetsplats utifrån arbetsuppgift, tid på dagen och ens egen personliga dygnsrytm. Man ska kunna välja rum och platser med olika ljusstyrka, färgtemperatur och placering – högt, lågt, mittemellan. 

En jämn ljusmatta av 300 lux, uppmätt på ett horisontellt plan, är inte nyckeln till en behaglig ljusmiljö.  

Vad är slutsatsen? Skapa dynamiska inomhusmiljöer med varierande ljussättning. Det mår vi bra av. 

Men köp inte begreppet HCL och tro att det är en quick fix.  

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.