Hangar 5 letar nya hyresgäster

11 januari 2019

Bygget av NCC:s Hangar 5 vid Bromma flygplats är i full gång. Likaså diskussionerna med potentiella hyresgäster till det stora kontorsprojektet. ”Vi vill försöka hitta någon så tidigt som möjligt”.

Hangar 5 - webb 2.jpg
Bilder: NCC

Hösten 2021 beräknar NCC att Hangar 5 ska vara inflyttningsklar. Produkten består av tre olika delar; Ica Maxi på 10 000 kvadratmeter, hotellet BIZ Apartements på 7 000 kvadratmeter och kontorslokalerna som sammanlagt uppgår till 33 0000 kvadratmeter. Kontoren är uppdelade i tre huskroppar – glashuset, betonghuset och metallhuset. 

- Det är mycket att fylla. Men vi har ingen särprägel egentligen på vilken typ av hyresgäst som passar in. Det kommer nog att bli en stor blandning av olika verksamheter. Vi vill försöka hitta någon så tidigt som möjligt och vi påbörjade diskussioner redan för ett halvår sedan, säger Joakim Bürén, ansvarig fastighetsutvecklare för projektet.

Som säljargument lyfter NCC bland annat närservicen och hyran som ligger på hälften av den inne i city. En annan faktor som kan påverka är kommunikationerna med tvärbanan som kommer att ha ett stopp precis utanför etableringen. 

- I dagsläget finns det egentligen bara tråkiga och äldre kontorsfastigheter i Ulvsundaområdet. Det här blir något nytt och fräscht som kan jämföra med Solna strand eller Arenastaden.

- Fördelen är också att den här nyproduktionen byggs på en befintlig plats med Bromma Blocks. Vi skapar något nytt i ett sammanhang som redan finns, och där särskiljer sig projektet, säger Joakim Bürén.

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.