Grönt ljus för Västerbro

23 april 2019

En mix av bland annat bostäder, verksamheter, handel och service planeras i Västerbro i Lund.

Västerbro - webb.jpg
Foto: Lunds kommun

Ett av Lunds stora stadsutvecklingsprojekt kan nu ta fart efter att byggnadsnämnden godkände Västerbroprogrammet. Det innebär att man nu kan växla upp arbetet med detaljplaner i området. Redan under året kan förarbeten i mark komma igång.

– Omvandlingen ska ge en blandad stadsdel med plats för både bostäder och verksamheter, allt för att vi ska kunna åstadkomma en levande stadsmiljö. Flera av de befintliga verksamheterna ska kunna stanna kvar i området, medan andra vill eller behöver omlokalisera sig. Ambitionen är att ta hand om samtliga på bästa sätt, säger Klas Svanberg (M), ordförande för byggnadsnämnden, i ett pressmeddelande.

Förutsättningarna för Västerbro är utmanande eftersom området, i dag kallat Öresundsvägens industriområde, har mer än 25 fastighetsägare och i princip nästan inga bostäder. 

– Stadsutvecklingen i Västerbro sker i nära dialog med fastighetsägarna för att tillsammans vara proaktiva, använda våra olika perspektiv och kompetenser och skapa en bättre helhet. Vi ska skapa en helt ny stadsdel och även om kommunen inte äger marken är det självklart för oss att ta ansvar för både själva stadsbyggnadsprocessen och för resultatet – en stationsnära stadsdel till glädje för alla Lundabor, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.