Grönt ljus för Uppsalapaketet

28 februari 2020

Ny marköverenskommelse bäddar för att Uppsalapaketet kan genomföras. Intentionsavtalet omfattar byten och köp av mark för 167 miljoner kronor.

Uppsalapaketet - puff.jpg
Bild: Uppsala kommun

Bakgrunden till överenskommelsen är det avtal om ”Uppsalapaketet” med bland annat bostadsutveckling och kollektivtrafik i Uppsalas södra stadsdelar som ingåtts mellan kommunen, regionen och staten. För att kunna förverkliga denna utveckling har Uppsala kommun, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Akademiska Hus gemensamt tagit fram och enats om ett förslag där flera intressen balanseras och som lägger grunden för en långsiktigt hållbar utveckling av Ultuna.

– Jag är väldigt glad att vi har hittat en lösning där vi bevarar mer åkermark än i tidigare planer. På det här sättet säkrar vi naturmiljön och SLU:s forskning samtidigt som delar av området kan utvecklas med bostäder och en modern kollektivtrafik. Det här är ett viktigt steg för att genomföra Uppsalapaketet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande. 

I Ultunaområdet planeras för minst 4 900 bostäder och flera verksamhetslokaler, bland annat för företagssatsningen Green Innovation Park.

– Vi är väldigt glada över att teckna en avsiktsförklaring som ska främja såväl Campus Ultunas som Uppsalas framtid. Genom markbytet kommer vi tillsammans med lärosätet att kunna skapa ett än mer sammanhållet campus, där SLU kan utvecklas samtidigt som vi säkrar att området vid Green Innovation Park kan få ett ökat inslag av samverkansmiljöer och näringslivsetableringar, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Läs mer: 

Framtidens Uppsala: ”En föregångare inom samhällsutveckling”.

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.