Göteborgs nya landmärke?

22 januari 2021

Kontorsprojektet Global Business Gate kommer att rymma mellan 2 500 – 3 000 arbetsplatser och mötesplatser för företag, organisationer och personer som verkar inom internationell handel och affärer. För gestaltning av Global Business Gates höghus har arkitektbyrån Cobe utsetts. Det kommersiella kontorsprojektet tar plats inom ett av Göteborgs mest attraktiva områden - på Masthuggskajen.

GBG.jpg
Bilder: Cobe

- Cobe har presenterat ett förslag som stärker de koncept Global Business Gate bygger på. De har skapat en karaktärsfull byggnad som uppfyller de krav och kvaliteter som staden ställer på högre hus. Vi är mycket glada att kunna presentera Cobes första visionsbilder för hur huset kan komma att se ut när det står klart under 2025, säger Global Business Gates VD Lennart Hedström.

Gestaltningsprocessen har pågått under cirka tre månaders tid, med start i september 2020, och har genomförts som en kort, effektiv process med total transparens mellan arkitekterna. Fyra arkitektbolag har bidragit i processen om att få gestalta Global Business Gates höghus. Arkitekterna hade också som uppdrag att med gestaltningen stärka de koncept huset bygger på. De deltagande arkitektbyråerna har alla visat mycket fina förslag. Bedömningsgruppen bestod av representanter för Global Business Gate, Stadsbyggnadskontoret Göteborg samt en grupp sakkunniga personer.

Byggnaden har stor potential till att bli en ikonbyggnad i Göteborg i likhet med Läppstiftet eller Otterhall.

- Cobes förslag till bebyggelsens gestaltning är originell och vacker. Den tar inspiration från omgivande bebyggelse i material och färgsättning samtidigt som den tar ett nytt gestaltningsgrepp med en bearbetad torntopp, stiligt torn och väl gestaltad bottenvåning. Byggnaden har stor potential till att bli en ikonbyggnad i Göteborg i likhet med Läppstiftet eller Otterhall, säger Simon Wallqvist, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret som tillsammans med Björn Siesjö, stadsarkitekt, suttit med i bedömningsgruppen.

Motiveringen lyder:

Ett hus som ska bli så högt som Global Business Gates höghus, behöver ge något tillbaka till staden. Det gör Cobes förslag, en stilig och karaktärsfull byggnad med svagt konkava fasader som bryter ner den höga skalan och skapar välkomnande entréer. Dessutom ändrar de konkava fasadytorna husets utseende beroende på varifrån man närmar sig det. Det utvalda förslaget har också mindre synliga men därför inte mindre viktiga fördelar. Cobe har tagit höjd för framtidens förändrade behov och tillgodoser även aktuella verksamheters. Arkitekterna har också förståelse för projektets ekonomiska ramar och har gett sitt förslag hög genomförbarhet.

- Det är en stor ära att ha blivit utsedda till att skapa nya unika ramar för arbete och möten i Göteborg. Global Business Gate kommer att ligga på en framträdande plats i Göteborgs hamn och platsens skala och dess distinkta byggnader har inspirerat oss. Projektet har utvecklats i en öppen dialog med byggherren vilket har varit inspirerande och höjt nivån. Vi ser nu fram emot att fortsätta det unika samarbetet med Global Business Gate och att skapa en ny mötesplats i Göteborgs hamn, säger Dan Stubbergaard, arkitekt och grundare, Cobe.

Elof Hansson Fastigheter och Alecta pensionsförsäkringar som gemensamt äger Global Business Gate, är mycket nöjda med valet av arkitekt för att gestalta byggnaden. Gestaltningen kommer inte bara att bidra till att ge staden en attraktiv byggnad rent visuellt, utan också ge staden och en ny plats för möten, affärer och kultur.

Global Business Gates unika koncept bidrar till att skapa en central mötesplats för Göteborgs- och Västsveriges internationellt verksamma företag. Här skapas en attraktiv miljö för hyresgäster, anställda, kunder och för besökande. Första inflyttning planeras till 2025.

Läs mer om Global Business Gate här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.