Göteborg storsatsar på framtidens mobilitet

20 februari 2024

Ett nytt innovationscenter och testbädd för mobilitet i Torslanda i Göteborg ska ytterligare stärka regionens konkurrenskraft inom hållbar mobilitet. Volvo Cars är den drivande kraften bakom samarbetet, tillsammans med fastighetsbolagen Next Step Group och Vectura Fastigheter, med stöd av Göteborgs Stad.

Joel Ambré, Lisa Thoren, Jim Rowan, Jacob Torell, Jonas Attenius, Anders Bell, Gregg Pasquarelli, Dana Getman och Patrik Andersson.
Joel Ambré, Lisa Thoren, Jim Rowan, Jacob Torell, Jonas Attenius, Anders Bell, Gregg Pasquarelli, Dana Getman och Patrik Andersson.

Den nya stadsdelen Mobility Innovation Destination Torslanda kommer att bli en integrerad del av Volvo Cars campus i Torslanda, inte långt från den kommande batterifabriken.

Uppskattningsvis 5 miljarder kronor kommer att investeras i området som är tänkt att vidareutvecklas med 200 000 till 300 000 kvm.

– Med det här initiativet vill vi skapa ett ekosystem där vi kan utveckla framtidens mobilitet – i det ingår bilar, tekniken i dem och infrastrukturen runt dem, allt hand i hand, säger Jim Rowan, vd för Volvo Cars. Ambitionen är att bryta ny mark inom teknik, attrahera globala talanger och länka samman företag i yttersta framkant.

Parallell till GoCo Health Innovation City

Den första etappen av utvecklingen omfattar två delar. Dels det påbörjade bygget av ett nytt hus i trä på 25 000 kvm ritat av danske Henning Larsen som ska vara färdigt våren 2026, mitt emot dagens huvudkontor för Volvo Cars. Dels renovering av det gamla huvudkontoret högst upp på Amazonvägen, och en stor utbyggnad av det i en sträckning i sick-sack nedför kullen. Hela första etappen hoppas man ska vara färdig till 2028.

Stadsutvecklingen hanteras av fastighetsbolagen Next Step Group och Vectura Fastigheter som har köpt fastigheten. De står också bakom GoCo Health Innovation City, det snabbt växande life science-området invid AstraZeneca Göteborg.

Ambitionen är att skapa en destination som främjar gemenskap, samarbete, innovation och tillväxt.

– GoCo Health Innovation City är ett lyckat exempel på hur vi tillsammans har hittat receptet på att locka den bästa talangen till en och samma plats, säger Jacob Torell, VD Next Step Group. Vi möjliggör en innovativ miljö där näringsliv och akademi samverkar. Tillsammans med Volvo Cars ser vi fram emot att göra en liknande resa.

Staden och näringslivet planerar ihop

Göteborgs Stad och Volvo Cars har också haft en lång dialog om gemensamma behov. Parterna kommer att koppla ihop den nya utvecklingen med de andra viktiga och närliggande mobilitetsnoderna Lindholmen Science Park och Volvokoncernens Campus Lundby.

– Göteborg som stad är oerhört central för Volvo Cars utveckling, säger Jim Rowan, vd Volvo Cars. Jag är imponerad av den respons som vi har fått på våra planer för Torslanda, och glad för det breda samarbete vi har för att stärka kompetensförsörjningen och utvecklingen på Hisingen och Göteborg i stort.

Den nya Torslandasatsningen blir en viktig del i Göteborgs planeringen av stadsutveckling och kollektivtrafik. Staden kommer också att stödja Volvo Cars och Next Step Group och Vectura i deras utveckling av den nya Torslanda-noden.

De nuvarande planerna innebär att Gothenburg Green City Zone utvidgas till att även omfatta Torslanda. Initiativets mål är att bana väg för ett utsläppsfritt transportsystem i Göteborg. Företag, samhällsaktörer och akademi samverkar kring nya innovativa lösningar som snabbt kan skalas upp.

Strategisk samverkan när den är som bäst

Göteborg har redan idag en framskjuten position inom framtidens mobilitet. Investeringarna i Torslanda kommer att ytterligare stärka regionens innovationsförmåga och attraktionskraft för både globala talanger och investeringar.

– Vi har ett fantastiskt fint och innovativt ekosystem i Göteborg, som nu blir ännu mer attraktivt för nya etableringar och investeringar. Det är jag övertygad om, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Han ser allt ovan som ett utmärkt exempel på vad strategisk samverkan kan betyda för utvecklingen av konkurrenskraftiga kluster, framtida sysselsättning och den gröna omställningen i stort.

– Det finns inte många regioner i världen som har en så pass komplett och spännande värdekedja som vi har. Men det är inget självspelande piano. Vi måste skapa förutsättningar för att våra innovationsmiljöer ska vara fortsatt förstklassiga.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.