Framtidens Västerås år 2070

28 augusti 2018

Satsningar på stadsutveckling, infrastruktur och innovation ska driva utvecklingen och bidra till en ökad tillväxt.

Bild: Skanska
Bild: Skanska

Mälarlänken binder ihop Västerås och Eskilstuna med nya samhällen som växer fram till en attraktiv region som lockar både människor och företag.

Utgångspunkten för visionen är en rad kraftfulla investeringar i infrastruktur som Skanska bedömer nödvändiga för att stärka Västerås som en attraktiv och hållbar stad i framtiden. Västerås står inför en betydande befolkningsökning som kommer att kräva mycket stora satsningar både på fast infrastruktur och i smarta kollektiva transportlösningar. Järnvägen och flyget är viktiga delar i detta men även vägnätet. I visionen binder Mälarlänken samman Västerås i en ringled med grannstäderna runt Mälaren. En kombinerad lösning med tunnlar och brokonstruktioner gör det möjligt att ta sig mellan städerna på cirka 20 minuter.

Västerås utmaningar handlar även om att skapa en mer sammanhållen stad som möter behoven av arbetsplatser, samhällsservice, transporter och bostäder. Förändringsprocessen ska präglas av klimatmässig, ekonomisk och social hållbarhet.


– Utvecklingen kommer att ställa höga krav på stadens planering, men också på privata aktörer som kan och vill medverka till Västerås utveckling och finansiering, säger Mikael Lundin, distriktschef, Skanska Sverige.

Investeringar i stadens innovations- och företagsklimat är viktigt för att kunna attrahera fler unga till högskolan, underlätta för befintliga företags utveckling och välkomna nytt entreprenörskap och nya tillväxtbranscher. Detta kan även skapa ekonomiska förutsättningar för de investeringar som ett växande Västerås behöver.

– Västerås behöver företag som växer, det skapar arbetstillfällen och skatteintäkter. Därför behöver vi se en ökad samverkan mellan offentlig sektor, det lokala näringslivet och de framstående aktörerna inom industri- och teknikstarka branscher, säger Mikael Lundin.Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.