Framtidens arbetsplats i Lund

23 juni 2020

Edison Park i Lund har under snart 20 år utvecklats och växt i omgångar. Idag är det ett område som fungerar fint med tillgång till gemensamma mötespunkter och fräscha, funktionella kontor. Nu vill Castellum och Arkitema ta området och dess företag vidare in i framtiden. Edison Park ska förtätas, förenklas och förskönas med två nya kontorshus och ett mobilitetshus.

Nästan 20 000 kvm ny kontorsyta ska skapas i företagsparken. Under hösten 2023 kommer det 8 000 kvm stora kontorshuset, som ska ligga mitt parken, stå klart för inflyttning tillsammans med mobilitetshuset med sina cirka 600 p-platser.

Ambitionen med området är att binda samman alla delar inom Edison Park till en campuskänsla där människa och idé är i fokus. 

– Därefter fortsätter vi med det hus på cirka 10 000 kvm, som kommer att ligga helt majestätiskt mot Scheelevägen. Där blir det inflyttning under 2025, berättar Ola Gunnefur, projektutvecklare på Castellum.

Människan i fokus

När nya hyresgäster är på plats och framtiden har flyttat in kommer Edison Park kunna erbjuda en fin blandning av fokus och avslappning med tillgång till spjutspetsytor för idégenerering, gröna ytor och härliga mötesplatser, beskriver Ola Gunnefur vidare.

– Allt med tillgång till andra spännande företag inom en armlängds avstånd här på Ideon Science Park. Ambitionen med området är att binda samman alla delar inom Edison Park till en campuskänsla där människa och idé är i fokus. Vi har nyligen avslutat vårt kontorsprojekt Eminent i Hyllie där vi lärt oss mycket om att hälsocertifiera ett kontorshus och sätta just människan först. Vi tar med oss många lärdomar från det projektet och kommer lyfta de kvaliteterna ännu mer här i Edison Park.

Terrasser och en park

Tidigare i år valde Castellum att arbeta vidare med Arkitemas gestaltningsförslag på förtätning av Edison Park. Just nu pågår en genomarbetning av detta med funktioner och planlösningar för att kunna handla upp en entreprenör under nästa år.

– Vi hoppas att Edison Park ska tillföra ytterligare energi till området. Enligt vår erfarenhet är det bäst att fokusera på utvalda områden om man vill skapa stadsliv i glesbefolkade områden. På samma sätt behöver Edison Park en nerv, så att alla vet var pulsen finns och var man träffas, berättar Glenn Elmbak, partner och affärsområdeschef på Arkitema.

De två nya kontorshusen får olika volymer vilket innebär möjligheter för skyddade takterrasser. Terrasser som kommer ge en närmare förbindelse med omgivningarna och som blir en plats för raster under arbetsdagen eller event och fester. Och för att kunna ge plats för större fritids- och grönområden ska det framtida mobilitetshuset hjälpa till att gömma undan bilarna.

– Vi vill istället skapa en park med gröna stråk och utomhusarbetsplatser plus paviljonger med bland annat caféer och ett fristående orangeri, beskriver Ola Gunnefur.

Flexibla ytor och utsikt

Väl inomhus kommer kontorshusen bjuda på ytor för både innovation och service.

– Kontoren i husen kommer vara flexibla och anpassade utifrån den förändrade värld vi lever i med alltifrån projektytor, coworking, egna mindre kontor med gemensamma lösningar och ”vanliga” kontor, säger Ola Gunnefur. Alla med riktigt bra och inspirerande standard förstås. Dessutom kommer kontorshusen bjuda på en fantastisk utsikt med sina nio respektive tio våningar belägna på en av Lunds högsta platser.

Miljösmart och hållbart

De båda kontorshusen kommer tillsammans bli Nordens största kommersiella plusenergianläggning vilket också betyder att de blir smarta för miljön. De ambitiösa hållbarhetsmålen uppfyller Arkitema bland annat genom att installera solceller på de sydliga fasaderna, som göms bakom anodiserade paneler i aluminium. Från motorvägen i närheten kommer en display att synas på mobilitetshusets fasad. Precis som pixlar på en skärm kommer den löpande berätta för omvärlden om Edison Parks energitillskott.

– Just hållbarhet genomsyrar hela det här projektet och förutom satsningen på att bygga plusenergihus kommer vi att nå miljöcertifiering Miljöbyggnad Guld. Arkitema har verkligen lyckats fånga det vi tycker är viktigt för att lyckas nå våra höga ambitioner och vi ser fram emot ett nära och givande samarbete, konstaterar Ola Gunnefur avslutningsvis.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.