Flygplats kan bli industriområde

26 augusti 2021

Skövde kommun föreslås avveckla Skövde flygplats till förmån för kommande industrietableringar. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att Skövde flygplats ska avvecklas och att marken istället ska användas som industrimark. Detta i syfte att skapa förutsättningar för nya stora etableringar i Skövde.

Bild: Unsplash
Bild: Unsplash

Beslutet om att lägga förslaget togs den 18 augusti, vid kommunstyrelsens arbetsutskott. Nu går förslaget vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiga för beslut.  

— Det här är något som har kommit fram i en intensiv process där vi kan konstatera att vår enda möjlighet att erbjuda mark för större etableringar är att avveckla flygplatsen, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande. Skövde har historiskt varit en stark aktör inom tillverkningsindustrin och det vill vi fortsätta att vara även framåt. I den industriella omställning som sker så är det här nödvändigt för att Skövde ska vara förberedd för att attrahera nya arbetstillfällen.

Skövde och Skaraborg har en unik tillgång till efterfrågad kompetens och ett logistikläge som är attraktivt och intresset är stort för större områden än vad Skövde i dagsläget kan erbjuda.

— Det finns redan idag ett intresse för att etablera sig i Skövde vilket skulle innebära många nya arbetstillfällen. Skövde har idag inte möjligheten att möta upp det intresset, säger Katarina Jonsson.

Läge och förutsättningar

Området där flygplatsen idag ligger lämpar sig väl för att ställa om till industrimark och utgör det enda alternativ som Skövde har för att möjliggöra den här typen av utveckling. Söderut hindrar militärens riksintresse utbyggnad, och västerut är det riksintresse natur och Billingens berg. Topografin hindrar planering av större sammanhängande plana fastigheter i önskade lägen. Utöver den geografiska placeringen är flygplatsområdet även redan detaljplanerat, vilket medför möjligheter att snabbare ställa i ordning det för att kunna erbjuda etablering och därmed stärka kommunens tillväxt.

Flygplatsen har idag fem anställda inom det kommunala bolaget Skövde flygplats AB. Där finns även företag och föreningar som kommer att påverkas av nedläggningen.

— Vi är medvetna om att det här förslaget påverkar dem som är anställda eller har verksamhet vid flygplatsen. Vi har full respekt för de känslor och den oro som detta innebär och vi ska ge det stöd vi kan, säger Katarina Jonsson.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.