Första klimatneutrala kontorshuset

22 oktober 2020

Nu startar bygget av Sveriges första klimatneutrala kontorshus i Örebro. Tyréns har bidragit med kompetenser inom trämodellering för huset som byggs helt i trä och kommer att certifieras enligt Sweden Green Building Councils nya certifiering NollCO2. Polismyndigheten blir hyresgäster - byggnaden blir därmed sannolikt även världens första klimatneutrala poliskontor.

Bild: Utopia
Bild: Utopia

Det unika kontorshuset byggs helt i trä och är skapat av Utopia arkitekter tillsammans med fastighetsbolaget Castellum. Huset kommer att certifieras enligt Sweden Green Building Councils nya certifiering NollCO2. Certifieringen ställer mycket höga krav på material, energiförbrukning och andra miljöfaktorer. Målsättningen är att byggnaden ska ha netto-noll koldioxidutsläpp under sin livstid.

Uppdraget att modellera trästomme har inneburit många utmaningar och har krävt många specialanpassningar. 

Klimatneutralitet i projektet uppnås främst genom att använda stommar i trä, vilket jämfört med stål och betong ger 40 procent lägre utsläpp. Till det kommer även solpaneler på taket som försörjer byggnaden med el och värme.

Byggnadens svängda formgivning gör att den smidigt integreras på den trånga ytan i området nära Örebro resecentrum, med hänsyn tagen till järnväg, trafik och befintliga hus.

– Uppdraget att modellera trästomme har inneburit många utmaningar och har krävt många specialanpassningar. Tillsammans med vår beställare, Martinsons Byggsystem, har vi funnit lösningar för att genomgående använda trä i byggnaden, både interiört och exteriört, säger Daniel Axelsson, uppdragsledare på Tyréns.

Interiört återspeglas valet av trä genom innerväggar med synliga korslimmade träskivor i flera delar av huset. Även trapporna mellan våningsplanen är helt gjorda i träkonstruktion, vilket är unikt i denna typ av fastigheter.

Allt trämaterial är gjort av närproducerad gran från de västerbottniska skogarna, något som minskar byggnadsprojektets transportpåverkan.

Nu har pålning och markförstärkning för bygget påbörjats. Byggnaden beräknas stå klar för Polismyndigheten region Bergslagen att flytta in våren 2022. Byggnaden blir därmed med stor sannolikhet världens första klimatneutrala poliskontor.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.