Företagen optimistiska

1 februari 2022

Sju av tio bolag i världen är optimistiska kring ekonomin inför affärsåret 2022. Den globala återhämtningen bland medelstora företag ser ut att fortsätta och Sverige är inget undantag. Men trots att bolagen är positiva, växer oron kring kompetensbrist och ökad inflation. Detta visar Grant Thornton Business Pulse, en årlig undersökning baserad på intervjuer med 5 000 beslutsfattare i 29 länder.

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

Grant Thornton Business Pulse genomförs halvårsvis och under första halvåret 2020, när pandemin precis drabbat världen var optimismen i Sverige rekordlåg – bara 13 procent såg ljust på den närmaste framtiden för sitt bolag. En siffra som steg till 31 procent i slutet av 2020 och som andra halvåret 2021 landar på 71 procent.

- Vi har nu ett helår av pandemi bakom oss och kan konstatera att företagen, trots olika förutsättningar på olika marknader runtom i världen, ser ljust på framtiden. Svenska bolag var i början av pandemin mer pessimistiska än det globala snittet, men nu är läget ett helt annat och även de svenska bolagen tror på en stabil omsättning och vinstmarginal det kommande året, säger Linda Karlsson, partner på Grant Thornton.

Koordinerar internationella uppdrag

Linda Karlsson är ansvarig för Grant Thornton International Business Centre (IBC). Genom IBC koordineras internationella uppdrag, där kunden är verksam i flera länder, mellan Grant Thornton-byråerna världen över. Det gör att Linda Karlsson har stor inblick i företagande på den internationella marknaden.

- Även om vissa branscher drabbats hårt av pandemin, genom tillfälliga lagar och restriktioner och inte minst av komponentbrist och andra leverantörsutmaningar, så finns det en optimistisk framtidssyn hos företagen. Samtidigt oroas många företag av ökad inflation. När priserna stiger, liksom lönekostnaderna och energikostnaderna ser företagen att vinstmarginalerna krymper, säger Linda Karlsson.

Kompetensbristen ett faktum världen över

Förutom att inflationen är ett orosmoln, så är det gemensamt största hindret för medelstora företag fortsatt kompetensbristen – kriget om talangerna har eskalerat och tangerat rekordnivåer globalt. Mer än vartannat företag (57 procent) ser bristen på kompetent personal som ett tillväxthinder. Kompetensbristen är nu en utmaning för företag i samtliga 29 länder i undersökningen. Samtidigt svarar 71 procent att de förväntar sig löneökningar minst i linje med inflationen under den närmaste 12-månadersperioden. Av de tillfrågade bolagen behöver ungefär hälften dessutom anställa ny personal under 2022 för att möta sina tillväxtplaner.

- En lösning som blir allt vanligare är att jobba över landsgränserna. Här har pandemin bidragit till att kontorsnormen inte längre är så fast. Men att anställa medarbetare eller etablera verksamhet i andra länder är inget man gör över en natt. Det finns både praktiska utmaningar och skattefällor med den typen av arbete, så här måste man planera noga. Det gäller också att locka medarbetare med rätt incitament, där det finns en rad olika lösningar och program, säger Linda Karlsson.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.