"Ett unikt läge med många fördelar"

6 augusti 2019

Med ledorden ”disconnect to connect” ska kontorshuset Hyllie Connect bli det självklara valet för moderna företag i Öresundsregionen. Med nya justeringar som bland annat inkluderar en levande entré hoppas Vasakronan kunna byggstarta projektet inom en snar framtid.

Hyllie Connect - etta.jpg
Foto: Vasakronan

12 000 kvm kontor fördelade på åtta våningar, den högsta miljöcertifieringen och ett perfekt skyltläge invid tågspåren i Hyllie. Nu pågår ett intensivt arbete så att projektet ska komma in i nästa fas. 

– Vi har gjort småjusteringar med utformning och funktion inom fastigheten under resans gång, men projektet är upphandlat och klart. Prioriteringen nu är att fylla huset med en eller flera aktörer för att kunna starta bygget, säger Marlene Vintenius, uthyrare på Vasakronan.


Kamp om företagen

Hyllie i Malmö har fått ett rejält uppsving de senaste åren med en bred kontorsetablering i området. Och kanske är det just den tuffa konkurrensen som påverkat uthyrningen i Hyllie Connect. Marlene Vintenius utvecklar: 

– Det byggs mycket just nu, inte bara i Hyllie utan i hela Malmö. Det hade naturligtvis varit bra om vi hade haft ett hus på plats redan nu, eller i alla fall en byggnad som står färdig i år. Vi har ett unikt läge med många fördelar och tecknar vi avtal nu kan inflyttningen ske inom 18-24 månader.


Det ska vara öppet inte bara för hyresgästerna, men för alla som verkar i området. Vår ambition är att skapa en levande plats även efter kontorstid.


För att Hyllie Connect ska kunna byggstarta vill Vasakronan att cirka 40-50 procent ska vara uthyrt. De tidigare planerna för bottenplanet har justerats och nu jobbar man med att skapa en levande entré som kan nyttjas av alla i området.  

– På den ytan vi tidigare hade tänkt ha kontor på bottenplan har vi istället planerat för ett kafé. Det ska vara öppet inte bara för hyresgästerna, men för alla som verkar i området. Vår ambition är att skapa en levande plats även efter kontorstid. I bottenplan kommer vi också att skapa mötesmiljöer intill kaféet, säger Marlene Vintenius.


Olika fokusområden

Hyllie Connect består av två byggnadskroppar med åtta respektive fyra våningar. Byggnaden sammankopplas med en gemensam entré och på den lägre delen av byggnaden kommer en takterrass att byggas. Allt för att ge ett mervärde till hyresgästerna. 

– Vi arbetar kring olika fokusområden och takterrassen är en av dem. Här tänker vi en härlig plats i söderläge som också faller in i ledorden ”disconnect to connect”. Här kan man stanna upp, reflektera och sedan gå vidare och topprestera. Terrassen ska också bli en yta för fysiska aktiviteter med ett utegym samt en plats för grönytor, säger Marlene Vintenius.


Allt fler forskningsprojekt visar att människan vistas alldeles för lite utomhus.


Utformningen på kontoren varierar. Den största sammanhängande ytan ligger på cirka 1 900 kvm på ett och samma våningsplan. Ett annat fokusområde i kontorshuset är hybridrummen. De finns i alla kontorslokaler och ska minska steget mellan att vara inomhus och utomhus.

– Allt fler forskningsprojekt visar att människan vistas alldeles för lite utomhus. I hybridrummen flyter ytorna samman när man öppnar upp fasadpartier så att rum och terrass blir en enda stor yta. Man är ute men inne. Dessa rum kan användas som arbetsplats eller mötesrum, förklarar Marlene Vintenius avslutningsvis.

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.