Ett hedersuppdrag

14 juni 2022

Vem ska få hedersuppdraget att rita en tillbyggnad till en av Göteborgs mest kända siluetter? Nu bjuder Higab tillsammans med kulturförvaltningen och Sveriges Arkitekter in arkitektkontor att anmäla intresse att få delta i tävlingen.

Hans Wretling_webben.jpg
Foto: Hans Wretling

Göteborgs konstmuseum från 1923 ska byggas om och till för att möta framtidens museibesökare, kunna ta emot internationella utställningar med högt ställda krav på klimat och säkerhet, samt aktivt kunna förvalta sin unika samling.

– Med sitt läge högst upp på Avenyn är museet en av Göteborgs mest sedda och kända byggnader och vår ambition är att tillbyggnaden ska bli värdig platsen och en stolthet för staden. Tillbyggnaden kommer visserligen inte synas från Götaplatsen men den ska samspela med kulturmiljön och med den ursprungliga byggnaden, och inte minst ska den uppfylla sin funktion för dem som verkar i och besöker konstmuseet, säger Kajsa Wide, arkitekt och projektledare på Higab och den som samordnar arkitekttävlingen.

Tävling i två steg

Det var 2021 som kommunfullmäktige tog beslut om en om- och tillbyggnad av konstmuseet och nu startar den så kallade prekvalificeringen inför tävlingen. Det innebär att arkitektkontor har juni månad på sig att lämna in en intresseanmälan om deltagande. Där får de presentera sina team och beskriva arbetssätt och erfarenheter av jämförbara uppdrag i känsliga kulturmiljöer.


Prekvalificeringen syftar till att välja ut 5-7 deltagare som bjuds in att delta i tävlingens första steg och lämna in förslag. Tävlingsjuryn utser därefter de 2-3 förslag som bedöms ha mest gynnsamma förutsättningar att utvecklas vidare i steg två. I juryn sitter sakkunniga från Sveriges Arkitekter och representanter från Higab och kulturförvaltningen.

– Syftet med tävlingen är att få fram det ur alla perspektiv bästa förslaget för hur Göteborgs konstmuseum ska byggas om och till för att fortsätta vara en fantastisk byggnad som erbjuder besökarna unika konstupplevelser, säger Kajsa Wide

Förslagen ställs ut för göteborgarna

Parallellt med prekvalificeringen pågår stadsbyggnadskontorets arbete kring ny detaljplan för området vilket är en avgörande förutsättning för tävlingsprogrammet som de utvalda arkitektkontoren kommer utgå från när de tar fram sina förslag. Programmet skickas ut när samrådsprocessen är avslutad under hösten 2022 och under våren 2023 kommer förslagen presenteras. Göteborgarna kommer då få möjlighet att se förslagen, som kommer ställas ut under bedömningstiden. Det kommer även att finnas särskilt utsedda referensgrupper som utifrån olika perspektiv får lämna sina inspel kring vilket förslag de bäst fyller sitt syfte – för besökarna, för verksamheten och för stadsmiljön.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.