En unik mötesplats

26 januari 2021

I början av 2021 sätts spaden i marken för den första byggnaden, Fyrtornet, i Midrocs storsatsning Embassy of Sharing i Malmö. Här kommer det finnas något för alla. ”Området kommer bli en unik mötesplats för hela Malmö”, säger Maria Ekström på Midroc Properties.

Planerna för Embassy of Sharing började ta form redan i januari 2017 när Malmö Stad utlyste en markanvisningstävling på totalt 55 000 kvadratmeter mellan shoppingcentret Emporia och järnvägen i Hyllie. Tillsammans med Wingårdhs arkitekter vann Midroc Properties tävlingen och bollen var i rullning.

Det som främst utmärker området som stadsutvecklingsprojekt är den mycket högt satta ribban för långsiktig hållbarhet. Midroc har tagit ett helhetsgrepp utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv och de behov som Malmö, Hyllie, miljön och människor har.

  Området ska bli rekordgrönt och en plats där ny miljöteknik utvecklas. 

– Området ska bli rekordgrönt och en plats där ny miljöteknik utvecklas. Byggnaderna blir flexibla och resurseffektiva. Förutsättningar för cirkulär ekonomi, delningsekonomi och social inkludering ska byggas in från start. Platsen ska även bli en testbädd för innovationer inom dessa områden, säger Maria Ekström.

anpassningsbara ytor

Det elva våningar höga Fyrtornet blir entrén till hela Embassy of Sharing men också Sveriges högsta kontorsbyggnad i trä. Efter Fyrtornet kommer byggnaderna Droppen, Drivbänken, Levnadskonstnären, Skogslunden, Fabriken och Basaren. Med start 2021 och fram till år 2027 ska sju byggnader med olika identiteter och funktioner byggas på platsen. I Fyrtornet är uthyrningsprocessen redan i full gång och under 2021 börjar uthyrningen i Drivbänken.

– Företagen kommer till stor del ha möjlighet att verksamhetsanpassa kontorsytorna för sina behov. Varannan kontorsvåning i Fyrtornet har även en vinterträdgård att tillgå som är vindskyddad och ger möjlighet att nyttjas på flera olika sätt. Att ta ett möte, samtal eller sitta en stund och arbeta i den här gröna ute/innemiljön kommer att bidra till välbefinnande och fin utsikt, säger Carina Nordborg.

Varje fastighet i Embassy of Sharing har sin egen identitet och innehåll där vissa ytor är tillgängliga för flertalet. Midroc öppnar även upp för olika former av samarbeten för att förverkliga idéerna och planerna från tävlingsförslaget. Här ges möjlighet för olika verksamheter att påverka innehåll och koncept inom ramen för de starka hållbarhetsplanerna.

Vara med och bidra

Precis som namnet Embassy of Sharing antyder bygger hela idén på delningsekonomiska principer; att dela, att dela med sig och att ha tillgång till allt men att för den delen inte alltid äga allt själv.

– Vi brukar säga att inom Embassy of Sharing passar alla företag som bryr sig. Här kan du vara med och bidra. Vi välkomnar olika verksamheter som bidrar till innehållet och utvecklingen av området. Vi tror att nya konstellationer krävs för att utveckla något nytt, säger Maria Ekström.

I närområdet finns all service och handel man kan tänka sig, det breda utbudet ökar attraktionskraften ytterligare för att etablera kontor här och närheten till kollektivtrafiken gör det snabbt och enkelt att ta sig hit.

– Här i Embassy of Sharing, skapas en plats där man vill stanna. Här planeras för bland annat kontor, bostäder, restauranger, butiker, service, start ups, caféer, mikrobryggerier, stadsodling, verkstäder och saluhall. Trevliga och trygga ställen att mötas och vistas i under dygnets alla timmar. En mix och en mångfald som sammanfattar Malmös allra bästa sidor. Vi tror att Embassy of Sharing blir platsen där man känner av den kosmopolitiska känslan med ett myller av människor, oväntade möten, harmoni och trivseln i det gröna området, säger Carina Nordborg avslutningsvis.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.