En park för framtidens lösningar

4 april 2022

Uppsala är en vital del av Sveriges life science-kluster och ytor för framtidens lösningar behövs mer än någonsin. I Uppsala Business Park huserar idag en mångfald av bolag som vuxit sig starka här men nu behövs det göras plats för fler. Utvecklingsarbetet, och skapandet av en ny stadsdel, är i full gång. Framtidens Uppsala Business Park kommer erbjuda 15 000 arbetstillfällen och cirka 400 000 kvm flexibel lokalyta.

UBP.jpg
Sara Brännström på Corem, tillika verksamhetschef för Uppsala Business Park. Visionsbilder: Mandaworks

Allt startade i början av 1960-talet då Pharmacia förvärvade 800 000 kvm lantbruksmark i Fyrislund. Här byggde bolaget upp sin stora utvecklingssite innan delar av verksamheten flyttade utomlands, 40 år senare. 2006 förvärvade Klövern de tomställda ytorna och varumärket Uppsala Business Park etablerades.

Stor efterfrågan

Idag är Klövern en del av Corem Property Group och arbetet med att omvandla Uppsala Business Park, som inleddes 2017, fortsätter. Corem är huvudaktör och drivande i stadsutvecklingsarbetet men allt görs i samarbete med Thermo Fischer Scientific, Fresenius Kabi och Johnson & Johnson.

Här kan vi skapa tillväxt genom samverkan och bygga en plats där olika branscher som jobbar med life changing solutions får mötas. 

– De här bolagen äger själva sina hus i området och i utvecklingsarbetet är det viktigt att allas intressen tas till vara, menar Sara Brännström på Corem, tillika verksamhetschef för Uppsala Business Park.

Redan idag har över 80 bolag sin verksamhet i parken och flera av Uppsalas innovativa och framgångsrika bolag inom life science har startat, utvecklats och vuxit sig starka just här. I området finns unika lokaler med laboratorier, renrum, pilotanläggningar för läkemedelsproduktion, kontor, datahallar och klimatrum för uthyrning. Men det finns ett problem – det är nästan fullt. Och efterfrågan är stor, menar Sara Brännström.

– Uppsala är en stark life science-nod och det knoppas hela tiden av nya bolag från universiteten. Dessa bolag behöver möta andra för att utvecklas och det är här vi ser en potential i Uppsala Business Park. Här kan vi skapa tillväxt genom samverkan och bygga en plats där olika branscher som jobbar med life changing solutions får mötas.

En öppen stadsdel

Och kraftiga expansionsplaner ligger på bordet.

– Till 2035 kommer vi tredubbla ytan av verksamhetslokaler, totalt ska 350 000 nya kvm tillskapas, berättar Sara Brännström. Här ska vi skapa både rätt innehåll i husen och ett sammanhang för bolagen så att de ska kunna växa, samarbeta och utvecklas.

Flexibilitet kommer bli ett ledord.

– Att bygga in flexibilitet på olika sätt kommer bli viktigt, till exempel både vad gäller lokaler och kontraktslängd. Uppsala Business Park ska passa allt från det lilla enmansbolaget till det stora multinationella bolaget. Man ska kunna starta upp sin verksamhet här och sedan inte behöva flytta. Dessutom måste vi bygga in ytterligare flexibilitet för att vi ska kunna möta framtiden, vad nu den kommer innebära.


Den nya stadsdelen täcker ett område med en kilometers diameter och ska innehålla kontor, labbmiljöer, produktionslokaler, olika typer av service, handel, restauranger, utbildningslokaler, hotell plus en stor träningsanläggning.

– Det här är en plats, nästan lika stor som city, bara ett par kilometer från staden. För oss är det viktigt att öppna upp så att området verkligen blir en del av stadskärnan. Här ska man vilja vara och leva, 24 timmar om dygnet. Att området dessutom ligger nära den internationella arenan, 30 minuter från Arlanda och lättillgängligt från E4:an, innebär ytterligare plus.

Första etappen igång

Just nu håller Corem på att bygga upp en community-verksamhet, UBP Community, ett aktivt nätverk som driver samarbetsprojekt, evenemang, föreläsningar och andra initiativ.

– Dessutom har vi startat upp en coworkingyta.

Den mycket flexibla samarbetslösningen Office Hub är perfekt för företag som snabbt vill skala upp eller ner. Den vänder sig i första hand till små tillväxtföretag men är också populär bland medelstora och stora hyresgäster som behöver extra utrymme för nya projekt och ytterligare kompetens.

Just nu finns det även flera byggkranar på plats i området som vittnar om att utvecklingsarbetet har startat på riktigt. I somras togs det första spadtaget för Research Hub, ett nytt avancerat labbhus i världsklass, som ska stå klart vid årsskiftet. Research Hub är ett koncept för labblokaler som vänder sig till små och medelstora forskningsbolag.

– Labb är en stor bristvara i Uppsala och vi hoppas verkligen kunna bygga fler framöver. Det känns väldigt roligt att första etappen i utvecklingen av Uppsala Business Park nu är igång, konstaterar Sara Brännström avslutningsvis.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.