En länk till världen

28 mars 2023

Värtahamnen är en del av Norra Djurgårdsstaden – ett av Europas största stadsutvecklingsområden. I stadsdelen ska nya byggnader, mötesplatser och verksamheter ta form. Värtahamnen ska bli en levande stadsdel med plats för 5 000 boende och 20 000 arbetsplatser. Bortom visionen sker arbetet just nu och under den första byggetappen kommer fem kvarter med kontor och hotell att etableras med inflyttning 2025–2026.

värtahamnen webben.jpg
Jesper Ackinger, stadsdelsdirektör på Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltning. Bilder: Stadsutvecklarna i Värtahamnen

I Stadsutvecklarna i Värtahamnens intervjuserie lyfter man fram aktörer som på olika sätt är verksamma i Värtahamnen. Denna gång har man intervjuat Jesper Ackinger, stadsdelsdirektör på Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltning.

Marken i Värtahamnen återanvänds och innerstadens kontakt med vattnet i Lilla Värtan knyts ihop med en attraktiv stadsdel för boende, näringsliv och service.

- Jag ser framför mig en modern och attraktiv stadsdel. Ett tillägg till Stockholms årsringar, med plats för människor.

Varför är Värtahamnen viktig för Stockholm?

Som gammal Hansastad har sjöfarten en särskild plats i Stockholm, både för att försörja regionen med varor för näringsliv och invånare, men också för att förbinda Stockholm med omvärlden. Nu tar ett nytt kapitel vid i utvecklingen. Marken i Värtahamnen återanvänds och innerstadens kontakt med vattnet i Lilla Värtan knyts ihop med en attraktiv stadsdel för boende, näringsliv och service. Närheten till färje- och kryssningstrafiken innebär miljontals internationella besökare som är viktiga för området såväl som för hela Stockholm.

Hur ser de närmsta planerna för utvecklingen i området ut?

Det ska byggas mycket fastigheter i området och vi på stadsdelsförvaltningen prioriterar bland annat utvecklingen av grönområden och parker – väldigt viktiga delar i det som ska växa fram i Värtahamnen. Finlandsparken är en viktig länk i stråket mellan tunnelbanan och färjeterminalerna, vilken vi just nu rustar upp. I januari togs också det första spadtaget för arbetet på Saltkajen där fem kvarter med kontor och hotell ska etableras, med inflyttning under 2025–2026. Det är mycket på gång!

Vad har du för förväntningar på vad som kommer växa fram i Värtahamnen, vad ser du framför dig?

Jag ser framför mig en modern och attraktiv stadsdel. Ett tillägg till Stockholms årsringar, med plats för människor. En blandning mellan näringsliv och boende som ger förutsättningar för ett levande gatuliv - dag som natt. Stockholmarna kan förvänta sig en modern, attraktiv och klimatanpassad stadsdel när Värtahamnen växer fram och står färdig. Jag förväntar mig också att vi kan skapa bra förskolor, service och kollektivtrafik som gör livet enklare. Jag vill se mötesplatser för alla målgrupper!

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.