Den tillverkande regionen

26 mars 2019

Sedan länge har tillverkningsindustrin haft ett starkt fäste i Skaraborgsregionen, arvet lever fortfarande kvar och nu har även tech-branschen etablerat sig. Nu tittar regionen på hur man kan växa sig ännu starkare.

Gustaf Wikblom och Alexandra Norlander Tornberg

I den östra delen av Västra Götaland hittar man Skaraborgsregionen, ett samlingsnamn för 15 kommuner och här verkar Business Region Skaraborg. Deras uppdrag är att stärka det investeringsfrämjande arbetet, attrahera nya verksamheter och kompetenser till regionen. 

– Vårt fokus ligger främst på att attrahera utlandsägda företag samt all typ av investering och etablering till regionen för att komplettera det befintliga näringslivet. Vi startade upp verksamheten i september 2018 och jobbar på ett investeringsfrämjande sätt, vi är ett regionkontor till Business Sweden och kan därmed ta del av allt vad det innebär. Vi är just nu i fasen med att skapa en proaktiv försäljningsprocess där vi tittar på vad vi kan tillföra regionen för att växa oss ännu starkare, säger Gustaf Wikblom, Investering & etablering, Business Region Skaraborg.

– Vårt arbete sker bland annat tillsammans med näringslivscheferna i kommunerna, vi jobbar övergripande tillsammans för regionens utveckling. Det tror jag är en av våra styrkor, fortsätter Alexandra Norlander Tornberg, Investering & etablering, Business Region Skaraborg.

Starka arv i regionen

Skaraborg har sedan länge varit en tillverkande region, här finns ett starkt arv i fordonsbranschen och hela underleverantörskejdan. Ända sedan Volvobolagen grundades har de varit en stark aktör som fortsätter driva utvecklingen av såväl verksamhet som kompetens i regionen. Möbelindustrin har även den ett starkt fäste, det finns flera tillverkare inom bland annat kontorsmöbler och kökstillverkning, allt från stora volymer till den lilla specialbeställningen. 

– Vi är starka inom automotive och möbler, men även inom gaming vilket blir en av våra spetsar i och med vårt samarbete med Högskolan i Skövde och Skövde Science Park, säger Alexandra Norlander Tornberg.

Proaktivt markarbete

Kommunerna i regionen jobbar även proaktivt med markfrågan vilket gett resultat. På sikt kommer det finnas omkring 2 miljoner kvadratmeter byggbar mark, en stor siffra som är svår för många regioner att konkurrera med. 


– Det vi kan erbjuda nu är allt från stora greenfield-etableringar i ett läge som blir så bra för kunden som möjligt till att få chansen att komma in i vår teknikintensiva miljö nära Volvobolagen och andra multinationella bolag. Vi har även en miljö som heter Assar, en teknikplattform där industri och akademi möts, en arena för testbäddar och demonstratorer. Här kan du ta del av aktiviteter som stärker ditt företag och samtidigt bidra in med det som ditt företag är bra på. Namnet kommer från Assar Gabrielsson, Volvos grundare. I regionen finns även IDC som är ett industrinätverk med ca 160 medlemsföretag som är en viktig aktör för regionen, säger Gustaf Wikblom. 

Tätt samarbete mellan kommunerna

Framtiden ser ljus ut för Skaraborgsregionen och på Business Region Skaraborg jobbar man hårt med det fortsatta utvecklingsarbetet och marknadsföringen. 

– Det skall bli väldigt spännande att se hur det utvecklas, vi har fått en väldigt god start och det finns ett stort engagemang. En av våra styrkor är att vi har bra samarbete mellan kommunerna och näringslivet i regionen, säger Alexandra Norlander Tornberg.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.