De utvecklar i Ängelholm

7 december 2023

Peab och Backahill AB har kommit överens om att tillsammans utveckla den nya stadsdelen Kronodalen i Ängelholm. Peab investerar i Kronodalen Utveckling AB, som ska driva planprocessen för att möjliggöra en omvandling av området.

ängelholm webb.jpg
Bild (från vänster):  Jerry Zander (Backahill), Ola Magnusson (Peab), Lennart Mauritzson (Backahill), Anders Hylén (Peab) och Dag Thulin (Backahill).

Backahill förvärvade under 2022 Hälsostadens del av södra sjukhusområdet. Fastigheten är bebyggd med sjukhusbyggnader och ingick tidigare som en del i angränsande Ängelholms sjukhus. Området är utpekat i kommunens översiktsplan för bebyggelse av nya större bostadsområden och planen är att omvandla det gamla sjukhusområdet till en ny stadsdel med bostäder, olika typer av verksamheter och ett campusområde. Campus kommer att omfatta både utbildningsanläggningar och studentboenden.


–För oss är det viktigt med en långsiktig och stabil närvaro på platser vi tror kommer att utvecklas positivt. Utvecklingen av en ny stadsdel i Kronodalen är ett bra exempel på en långsiktig och modern omvandling av ett intressant område, säger Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling.


– Det är både spännande och inspirerande att få utveckla en helt ny stadsdel som ligger strategiskt väldigt bra till med nära till centrum, kommunikationer och natur och hav. Vi är glada över att ha en plats för att förverkliga Campus Ängelholm. Det känns bra att få göra det tillsammans med en annan stark lokal aktör, Peab, som precis som vi brinner för utveckling och kan göra visioner till verklighet, säger Backahills vd och koncernchef Lennart Mauritzson.


Det samägda bolaget Kronodalen Utveckling AB kommer att ägas till lika delar av Peab och Backahill.Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.