De satsar vidare i Torslanda

5 oktober 2018

Aspelin Ramm Fastigheter har förvärvat en tomträtt i Torslanda om 38 000 kvadratmeter mark och 14 000 kvadratmeter lokalyta anpassad för logistik eller tillverkning. – Torslanda är en väldigt attraktiv och expansiv stadsdel i Göteborg där vi med det nya köpet tydligt befäster vår närvaro i området. Sedan tidigare äger vi bland annat även grannfastigheten vilket innebär att den sammanlagda utvecklingsbara ytan är 56 000 kvadratmeter, säger Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter.

Fastigheten ligger strategiskt belägen alldeles intill Torslandavägen och i närheten av Volvo Cars personbilstillverkning i Torslanda. Lokalerna står idag tomma, då den tidigare tillverkningen av garageportar har flyttat utomlands.

– Det innebär att vi kan vara väldigt flexibla i vårt utvecklingsarbete, där industri- eller logistikverksamhet kan vara en fortsatt inriktning. En annan kan vara att skapa en modern och levande miljö med en blandning av bostäder och verksamheter. Våra översiktliga studier visar att det skulle kunna rymmas mellan 700 och 1 000 nya lägenheter i området. Men vad det till sist blir avgörs av Göteborgs Stads önskemål om vad området ska användas till, säger Lennart Karlsson.

Innovativ fastighetsutveckling handlar för oss om att utgå från varje fastighets unika förutsättningar och möjligheter. 


Aspelin Ramm Fastigheter har länge arbetat med att utveckla befintliga fastigheter och ge dessa ett helt nytt innehåll och en ny funktion.

– Ett exempel är Pedagogen Park i Mölndal där en nedlagd skola blivit en helt ny stadsdel med verksamheter, skolor, 600 bostäder, handel och lokal service. Ett annat exempel är köpcentrumet 421 i Högsbo där vi utvecklade en äldre industribyggnad till ett modernt volymhandelscentrum om 30 000 kvadratmeter. Lugnetrondellen i Varberg är ett liknade exempel där en tidigare industrifastighet fick nytt liv med 24 000 kvadratmeter handel.


Enligt Lennart Karlsson handlar Aspelin Ramm Fastigheters utvecklingsmodell om att tidigt kunna identifiera framtida behov och en fastighets eller ett områdes utvecklingspotential i förhållande till dessa behov.

– Clarion Hotell Stockholm Skanstull var en trafikplats innan vi utvecklade ett förstklassigt hotell med 532 rum. I Sävedalen utanför Göteborg förvandlades Vallhamra torg från ett nedgånget förortstorg till en modern förstad med 250 bostäder, handel och lokal service.

Aspelin Ramm Fastigheter har även utvecklat bostäder på Hisingen tidigare. I projekten Studio 57 och Studio 58 i området Eriksberg, byggdes 100 bostäder ovanpå ett befintligt parkeringshus med hjälp av en tredimensionell fastighetsbildning.

– Innovativ fastighetsutveckling handlar för oss om att utgå från varje fastighets unika förutsättningar och möjligheter. Genom att ta tillvara dessa möjligheter skapar vi nya, hållbara och levande miljöer där människor kan trivas och må bra, säger Lennart Karlsson.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.