De köper i Uppsala

19 maj 2020

Den total uthyrningsbara arean uppgår till cirka 11 500 kvadratmeter, med möjlighet att utveckla ytterligare byggrätter inom fastigheterna.

Bild: Wikipedia
Bild: Wikipedia

Regio har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende fyra fastigheter med kontors- och verksamhetslokaler i Uppsala. 

Portföljen har förvärvats genom två separata affärer. Fastigheten Gnista 6:3 förvärvades av Mellansvenska Logistiktransporter AB (”MLT”) och tillträddes i mitten av april i år. Fastigheten är under utvecklande till nytt huvudkontor för MLT.

Säljare till övriga fastigheter i portföljen är det Uppsalabaserade fastighetsutvecklings- och förvaltningsbolaget Reimnor. Fastigheten Danmarks-Säby 12:3 tillträddes av Regio i mitten av mars. Danmarks-Kumla 14:3 och Gnista 6:1, som båda är under uppförande, tillträds senare under 2020 efter färdigställande.

I samband med förvärven har Regio startat ett samarbete med Reimnor som lokal förvaltningspartner enligt Regios LAMP-modell. Reimnor, som blir delägare i portföljen, kommer att förvalta och vidareutveckla portföljen framåt.

Från Regios sida är vi glada över att utöka vårt fastighetsbestånd i Uppsala och samtidigt hälsa Reimnor välkommen som ny lokal förvaltningspartner. Vi letar kontinuerligt efter ytterligare investeringsmöjligheter inom våra utvalda marknader och avsikten är att fortsätta växa den nu förvärvade portföljen,, säger Eric Bergström, VD Regio och Partner Brunswick Real Estate.

Efter förvärvet uppgår Regios totala förvaltningsvolym i Uppsala till cirka 45 000 kvadratmeter uthyrningsbar area.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.