Dagsljus påverkar prestationen

30 april 2019

”Närheten till fönster gör oss pigga”, menar en av forskarna bakom rapporten som är framtagen på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Foto: Arbetsmiljöverket

En ny forskningssammanställning visar att dagsljus och fönster på arbetsplatsen spelar stor roll för hälsan, och hur vi mår på arbetsplatsen. På uppdrag av Arbetsmiljöverket har Arne Lowden, vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet, gjort en djupdykning i ämnet. 

- De allra flesta föredrar naturligt dagsljus från fönster framför elektriskt ljus. Närhet till fönster gör oss pigga. Fönster möjliggör vidare utblick vilket ger oss information om tid på dygnet, väderlek, årstidens växlingar, minskar känsla av instängdhet vilket är hälsobefrämjande, speciellt vid inslag av naturelement. Därför bör dagsljus på arbetsplatser prioriteras och elektriska alternativ erbjudas som en sekundär lösning, säger Arne Lowden, forskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.

 Man ska planera utformningen och användandet av arbetsplatser så att medarbetare får bra dagsljusförhållande.

På Arbetsmiljöverket pågår arbete med att uppdatera arbetsmiljöreglerna gällande dagsljus. Rapporten som utgör en sammanställning av den senaste vetenskapen inom området belyser de hälsofrämjande effekter som tillgång till dagsljus ger. 

– För arbetsgivare, arkitekter och projektörer är sammanställningen viktig. Man ska planera utformningen och användandet av arbetsplatser så att medarbetare får bra dagsljusförhållande. Men man ska också ta del av ny teknik för att kompensera bristen på dagsljusljus vid de mörka årstiderna, säger Gunnar Åhlander, handläggare på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande. 

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.