Covid 19-säkra kontoret

20 maj 2020

Framöver kommer många att börja återvända tillbaka till det fysiska kontoret och en vardag som ser helt annorlunda ut än före Covid 19-utbrottet. Utifrån erfarenheter från flertalet marknader i världen har Cushman & Wakefield tagit fram ett koncept med konkreta tips och vägledning som syftar till att säkra återgången till kontoret, inklusive metoder för beteendeförändringar för minskad smittorisk.

Cushman.jpg
Bild: Pixabay

Konceptet som kallas ”Six Feet Office” har utvecklats av Cushman & Wakefield i Nederländerna och omfattar bland annat tips, guidelines och en checklista som företag kan använda sig av för att planera återgången till kontoret genom ett kontrollerat, genomtänkt och säkert tillvägagångssätt.

Anpassning till det nya normala

- Återgången till arbetsplatsen och anpassningar på kontoren kommer att se olika ut för varje organisation, men principerna som beskrivs i den här guiden är tillämpliga för i stort sett alla fastighetsägare och hyresgäster. Vårt koncept ”Six Feet Office” är ett sätt att förenkla för företag att anpassa sig till en ny normal tillvaro och där vi på Cushman & Wakefield kan bistå med allmän vägledning liksom med skräddarsydda lösningar till våra kunder i varje steg på vägen, säger Marie Cronström, Head of Occupier Services.

”Six Feet Office” handlar om att erbjuda ett koncept för att kunna göra en övergripande analys över befintliga lokaler och att identifiera förbättringspunkter för en säker återgång till kontoret. Exempel på detta är;

• Rörelsemönster och flöde på kontoret

• Användning av mötesrum och gemensamma utrymmen

• Den enskilda arbetsplatsens utformning

• Skyltning

• Regler/Riktlinjer

”The Safe Six”

I konceptet "Six Feet Office" ingår även "The Safe Six”, som är en checklista som både fastighetsägare och hyresgäster kan arbeta utifrån och som innehåller rubrikerna;

1. Förbered byggnaden

2. Förbered personalen

3. Kontrollera åtkomst till lokalen

4. Skapa en plan för socialt avstånd utifrån smittorisk

5. Minska fysiska kontaktytor och öka rengöringen

6. Kommunicera för ökad trygghet

- Det här måste inte vara svårt men vi upplever att många känner sig osäkra inför att återvända till kontoret och det är här vi tror att ”Six Feet Office”-konceptet kan bidra till att skapa trygghet i verksamheten när vi går in i en ny vardag framöver, avslutar Marie Cronström.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.