Chefer som inte lyssnar

24 februari 2023

Att känna sig hörd är en av grundstenarna i psykologisk trygghet. Trots det visar Framfots senaste undersökning att svenska chefer får bakläxa – mer än 80 % av arbetstagarna upplever nämligen att de inte blir tillräckligt lyssnade på av sin chef. 73 % upplever att chefer och teamledare dominerar möten och 67 % att medarbetare inte ställer många frågor under möten.

I undersökningen svarar närmare 600 personer på frågor om psykologisk trygghet. Några av svaren som stack ut visar att det finns ett missnöje bland de svarandena. Bland annat på frågan om de upplever att deras chef lyssnar på dem svarar 33 % att deras chef inte alls lyssnar på dem medan 48 % upplever att chefen endast delvis lyssnar. Det framgår även att 73 % upplever helt eller delvis att chefer och teamledare dominerar möten. Dessutom anser 67 % helt eller delvis att medarbetare inte ställer många frågor under möten och lika många flaggar för en tystnadskultur då chefen undviker svåra samtal. Tyvärr inget vidare betyg för svenska chefer när nöjda medarbetare är en viktig faktor för framgångsrika företag.

I en tid då organisationer desperat letar efter att attrahera och behålla topptalanger måste människors ledare först lyssna och sedan agera på den anställdes röst för att upprätthålla långsiktig affärsstabilitet och framgång.

Men vad blir konsekvensen? Jo, ett expresståg rakt in i en tystnadskultur – utan returbiljett. Vissa medarbetare kanske låter bli att ställa viktiga frågor av rädsla för att bli dumförklarad, andra mörkar sina misstag för att undvika skam och skuld. Frågor och misstag som skulle kunna leda till viktiga insikter och betydande affärsmöjligheter om de i stället blivit uppmärksammade på rätt sätt.

Som chef kan det tyckas som en orimlig uppgift att lyssna på precis allt och behöva göra precis alla nöjda. Speciellt när det är stressigt som det redan är. Men det handlar inte om att cheferna ska vända sig ut och in, utan att utveckla sitt aktiva lyssnande. Med rätt verktyg och stöd för ledarna så kommer nöjda medarbetare som ett brev på posten. Och med det bättre resultat. Att som chef sträva efter ett betydligt högre betyg i lyssnande än vad den här undersökningen visar, är med andra ord något som kan ses som en möjlighet till framgång snarare än ännu ett krav i rollen som ledare. 

Att bli sedd: bra för kulturen – avgörande för verksamheten

En global undersökning från 11 länder, utförd av The workforce institut på UKG, visar att organisationer har mycket större möjlighet att prestera bra ekonomiskt om deras anställda känner sig hörda, engagerade och upplever en känsla av tillhörighet.

Och det visar sig (förstås) vara en riktigt dålig idé att inte ta till sig av resultaten. Två av tre (63%) upplever att deras röster blivit ignorerade på ett eller annat sätt av deras chef eller andra medarbetare. Samtidigt som en tredjedel (34 %) av de anställda hellre slutar eller byter team än att säga vad de verkligen tycker till ledningen. Kostsamma konsekvenser för båda arbetstagare och arbetsgivare.

- I en tid då organisationer desperat letar efter att attrahera och behålla topptalanger måste människors ledare först lyssna och sedan agera på den anställdes röst för att upprätthålla långsiktig affärsstabilitet och framgång, säger Chris Mullen, Ph.D., SPHR, SHRM-SCP, verkställande direktör för The Workforce Institute vid UKG.

Lyssnande en viktig del i psykologisk trygghet

Redan som små barn får vi lära oss hur viktigt det är att känna delaktighet. Att känna sig utanför kompisgänget i skolan är jobbigt och redan där kan vi uppleva hur stark den mänskliga drivkraften att inte hamna utanför faktiskt är. Vi vill helt enkelt ”vara med” och det är grundläggande för mer eller mindre alla människor. Den drivkraften är också det som gör att vi blir rädda för att ta sociala risker. Det kan handla om att ställa den där obekväma frågan eller berätta om ett misstag man gjort. Eller en så vanlig sak som att presentera en halvfärdig idé inför en grupp.

Amy Edmondsson, professor i ledarskap vid Harvard Business School har länge studerat psykologisk trygghet. Hon menar att ledare som aktivt jobbar för att få alla i teamet att känna sig trygga, bekräftade och behövda på jobbet kan skapa en hög grad av psykologisk trygghet. En framgångsfaktor som lyfter verksamheten.

Och det finns fler som delar Edmondssons tankar. Under kodnamnet Aristotle gjorde Google en omfattande undersökning 2012 för att ta reda på vad som skapade framgångsrika team och fann två avgörande faktorer. Den ena var en hög grad av psykologisk trygghet när man presenterade både lyckade, och misslyckade, idéer för att minska rädslan att ”bli utanför gruppen”. Den andra var att alla behöver få komma till tals på möten – tystlåtna som pratsamma.

Chefer – skapa utrymme för andra

I Framfots undersökning svarade 73 % att de helt eller delvis tycker att chefer och teamledare dominerar möten. Och 67 % ansåg även helt eller delvis att medarbetare inte ställer många frågor under möten. Något som aktivt behöver uppmuntras så att cheferna får möjlighet att möta dessa tankar och tycken. Det bekräftar alltså Googles studie om vikten av att fördela ”sändningstiden” i gruppen och se till att det inte bara är en eller två som håller låda. Inklusive cheferna! Och de ledare som tar sig tiden att se till att alla i gruppen känner sig hörda kommer vara de som behåller medarbetare och få ett bättre resultat än sina konkurrenter.

67% flaggar för en tystnadskultur

Effekten av att fler vågar komma till tals innebär också många gånger att ”heta ämnen” flyter upp till ytan och behöver hanteras. Men 67 % av de svarandena upplevde att de helt eller delvis håller med om att chefen undviker svåra samtal. Ett platt fall för organisationer runt om i landet som riskerar att få försämrad kommunikation och samarbete, minskad produktivitet, sämre kundservice och hög personalomsättning.

Svenska chefer får enligt Framfots undersökning betyget Icke Godkänt. Men det finns hopp! För i undersökningen svarade också 93 % att man helt och delvis ber om hjälp när man behöver det. Det kan du som chef ta vara på! 

Källa: Framfot


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.