Bygger till och förlänger i Helsingborg

21 maj 2024

Den nuvarande byggnaden på fastigheten, som är fullt uthyrd, uppgår till 15 600 kvadratmeter där merparten hyrs av två hyresgäster. Nu kommer delar av en byggrätt på fastigheten nyttjas då avtal tecknats med en av de befintliga hyresgästerna om tillbyggnation.

Bild: SLP
Bild: SLP

Byggnaden kommer utökas med 3 000 kvadratmeter , varav 2 500 kvadratmeter  kyld yta och 500 kvadratmeter kontor. I samband med tillbyggnaden kommer även ombyggnation ske av befintlig kyld yta vilket kommer sänka driftskostnaderna för SLP.

Det nya fullt indexerade hyresavtalet börjar löpa från 1 maj 2025 med en löptid om 11 år, vilket innebär en förlängning om drygt 10 år och en framtida årshyra om 7,5 mkr. Hyresökningen samt lägre fastighetskostnader beräknas ge en driftsnettoförbättring för SLP om cirka 5,5 mkr årligen. Projektet kommer ske i etapper och beräknas vara slutfört per april 2026. Den totala investeringen uppgår till cirka 65 mkr. Avtalet är villkorat av bygglov erhålls.

– Vi är mycket nöjda med den förädlingsresa vi gjort såhär långt med denna fastighet. Dessutom finns ytterligare byggrätt kvar att växa vidare på. Vår affärsidé bygger på att skapa värdetillväxt genom löpande förädling av logistikfastigheter i Sveriges mest attraktiva logistikpunkter. Förädlingen leder även till hållbara tillgångar med hållbar finansiering och optimerat driftsnetto, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.