Bromölla i topp

22 november 2018

Hur lönsamma är företagen i Skåne? Den frågan har Företagarna tagit sig an i en omfattande undersökning av företagen i de svenska länen. Och i topp återfinns Bromölla.

Hår- och skönhetsvård ligger i topp.

Hur lönsamma är företagen i Skåne? Den frågan har Företagarna tagit sig an i en omfattande undersökning av företagen i de svenska länen. Undersökning baserat på årsbokslut 143 507 företag, fördelat på samtliga svenska län och kommuner samt branscher. Skåne lägger sig på en näst sista plats i vår mätning med en lönsamhet (avkastning på sysselsatt kapital) på 11% under år 2017 i jämförelse med Värmlands Län som är i topp med 20%. 

Bromölla sticker ut

Sett till skillnaderna mellan kommuner så hade företagen i Bromölla högst lönsamhet år 2017, där avkastningen på sysselsatt kapital är i snitt 37 procent. Undersökningen bygger på svar från 96 bolag med i snitt 10 anställda just i Bromölla. Hår- och skönhetsvård i topp

Skillnaderna i lönsamhet mellan olika branscher är mycket större än skillnaderna baserade på geografiskt läge. Inom hår och skönhetsvård har företagen högst lönsamhet i genomsnitt (37 procent). Även inom hälsa och sjukvård (36 procent) ligger lönsamheten på en hög nivå.

– Eftersom det ekonomiska läget 2017 kan kännetecknas som en global högkonjunktur uppvisade de flesta branscher god lönsamhet. Sysselsättningsgraden var rekordhög och arbetslösheten minskade. Lönsamheten i konsumenttjänstebranscher gynnas av hushållens starka köpkraft, säger René Bongard.

Rapporten i sin helhet, samtliga grafer över län, kommuner och branscher hittar du på Företagarnas hemsida.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.