Bromölla i topp

22 november 2018

Hur lönsamma är företagen i Skåne? Den frågan har Företagarna tagit sig an i en omfattande undersökning av företagen i de svenska länen. Och i topp återfinns Bromölla.

Hår- och skönhetsvård ligger i topp.

Hur lönsamma är företagen i Skåne? Den frågan har Företagarna tagit sig an i en omfattande undersökning av företagen i de svenska länen. Undersökning baserat på årsbokslut 143 507 företag, fördelat på samtliga svenska län och kommuner samt branscher. Skåne lägger sig på en näst sista plats i vår mätning med en lönsamhet (avkastning på sysselsatt kapital) på 11% under år 2017 i jämförelse med Värmlands Län som är i topp med 20%. 

Bromölla sticker ut

Sett till skillnaderna mellan kommuner så hade företagen i Bromölla högst lönsamhet år 2017, där avkastningen på sysselsatt kapital är i snitt 37 procent. Undersökningen bygger på svar från 96 bolag med i snitt 10 anställda just i Bromölla. Hår- och skönhetsvård i topp

Skillnaderna i lönsamhet mellan olika branscher är mycket större än skillnaderna baserade på geografiskt läge. Inom hår och skönhetsvård har företagen högst lönsamhet i genomsnitt (37 procent). Även inom hälsa och sjukvård (36 procent) ligger lönsamheten på en hög nivå.

– Eftersom det ekonomiska läget 2017 kan kännetecknas som en global högkonjunktur uppvisade de flesta branscher god lönsamhet. Sysselsättningsgraden var rekordhög och arbetslösheten minskade. Lönsamheten i konsumenttjänstebranscher gynnas av hushållens starka köpkraft, säger René Bongard.

Rapporten i sin helhet, samtliga grafer över län, kommuner och branscher hittar du på Företagarnas hemsida.

Artikelämnen:

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.

Pernilla Krantz

Redaktionschef