Brist på kapital bromsar

2 januari 2019

För företag är tillgången till kapital avgörande för tillväxten. Det gäller framför allt mindre och nystartade företag, där finansiering via banklån och riskkapital kan vara begränsad. En ny Novus-undersökning från Svea Ekonomi visar att 19 procent av Sveriges företag anser att brist på kapital hindrar dem från att växa. Och problemet är mer utbrett bland företag i Småland än i storstadsregionerna.

Bild: Pixabay

Framväxten av nya jobb sker framför allt i små och medelstora företag, varpå de är viktiga både för sysselsättningen och näringslivet i stort. Men för att kunna växa och utveckla sina produkter och tjänster behövs ofta tillgång till kapital. I Svea Ekonomis Novus-undersökning svarar 19 procent av företagen att bristen på kapital i hög eller ganska hög grad begränsar deras produkt- och tjänsteutveckling. 72 procent uppger också att det begränsar tillväxten men i låg eller mycket låg grad.

– Företag i uppstartsfasen har sällan ett tillräckligt bra kassaflöde för att få lån hos de traditionella bankerna. En riktigt bra affärsidé riskerar att gå i stöpet på grund av deras snäva kreditbedömningar. Den som nyss fick avslag från storbanken kanske hade varit nästa Daniel Ek. Med våra entreprenöriella rötter tror jag att vi har en större förståelse och flexibilitet just när det kommer till företagskrediter och att läsa av en affärsidé, säger Lennart Ågren, vd för Svea Ekonomi.

Undersökningsresultatet visar att småföretag med 5–9 anställda är de som hämmas mest av brist på finansiering. Detta tycks även vara ett större problem i Småland än i storstadsregionerna. I Småland anser 23 procent av företagen att brist på kapital bromsar deras tillväxt. I Sydsverige och Stockholm är motsvarande siffra 17 respektive 16 procent.

– Tillgången till kapital är avgörande för ett företags överlevnad och tillväxt. Men tillgången till finansiering är i många fall begränsad. Vår erfarenhet säger att ett positivt kassaflöde och bevis på ekonomisk säkerhet sällan är ett bevis för tillväxtpotential. Därför har vi valt att underlätta för entreprenörer genom snabbare och smidigare företagskrediter. Att gynna företagande är att bidra till jobb och den ekonomiska tillväxten, säger Lennart Ågren, vd för Svea Ekonomi.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.