Bostäder och lokaler granne med havet

11 december 2017

Projekt Kuststad 2025 består av fyra delprojekt som tillsammans innebär en möjlighet att utveckla Trelleborgs potential och ta tillvara kommunens strategiska läge. Projektet tar ett helhetsgrepp för att staden ska återfå kontakten med havet. Bostäder, lokaler för verksamheter och attraktiva mötesplatser ska växa fram, med havet som granne.

Sjöstaden. Foto: trelleborg.se

Det är stort fokus på projektet Kuststad 2025. Projektet som ska knyta ihop Trelleborg med vattnet. Det finns fyra delprojekt som ska höja stadens potential och ta tillvara på Trelleborgs unika läge.

Sjöstaden

En flytt av hamnverksamheten frigör ytor i de västra delarna av den befintliga hamnen. Platsen kan i framtiden rymma bostäder, service och mötesplatser. Gränsen mellan hamn och stad flyttas och nya moderna stadsdelar växer fram med en blandning av bostäder, lokaler för verksamheter och attraktiva mötesplatser med över fem kilometer kajkant tillgänglig för boende och besökare.

Stadskärnan

Det stationsnära läget tas tillvara genom att man planerar lokaler för verksamheter som är besök- och personalintensiva samtidigt som staden, Centralstationen och vattnet knyts samman.

Business center

Öster om staden, i anslutning till hamn, ringväg, och järnvägsspår, planeras för check in-funktion, tillhörande truckcenter och ett logistikcentrum. Ett business center i anslutning till den planerade ringvägen innebär en utveckling av det befintliga östra industriområdet med plats för nya typer av näringsverksamheter. Delprojektet syftar till att skapa en plats i östra Trelleborg där färjeresenärer på väg till Trelleborgs hamn kan checka in och lastbilschaufförer kan erbjudas service av olika slag. Dessutom skapas möjligheter att husera nya typer av näringsverksamheter vilket skulle innebära nya arbetstillfällen i Trelleborgs kommun.

Ringvägen

En ringväg och östlig hamninfart är en förutsättning för att Trelleborgs kommun på bästa sätt ska kunna utnyttja ytorna som Trelleborgs Hamn lämnar när verksamheten flyttas åt sydost. Ringvägen kommer att leda trafiken och de tunga godstransporterna till och från hamnen utanför staden. Med ny infart till staden, hamnen och östra verksamhetsområdet samt en direkt anslutning till en järnväg förbättras miljön i stadskärnan samtidigt som möjligheterna till omlastning mellan olika transportmedel ökar.

(Källa: trelleborg.se)


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.