Bli en framgångsrik hyresgäst

15 februari 2019

Rätt verksamhetslokaler stödjer företagets verksamhet och hjälper till att attrahera och behålla bra arbetskraft, kommunicera företagets värdegrunder och varumärke. Är era lokaler inte längre ändamålsenliga för företagets verksamhet eller står ni inför en omförhandling av hyresavtalet? Vad har ni för lokalstrategi? Vilka alternativ finns det, utifrån ert långsiktiga lokalbehov och budget, som stämmer överens med lokalstrategin?

sverigesfastighetsblogg.se listar Peder Engberg, CBRE, några tips på hur man blir en framgångsrik hyresgäst. Ta del av dem även här.

1. Ta reda på era behov

En ändamålsenlig lokal skapar möjligheter för verksamhetens framgång. Det kan vara genom att den är praktisk, är rätt utformad, har rätt läge, eller bidrar till personalens trivsel och stolthet. Men ofta förändras behoven i takt med att verksamheten växer eller ändrar inriktning. Behovet kan också påverkas av designtrender eller av teknisk utveckling. Oavsett vilket, när du gör din behovsanalys så måste du värdera varje faktor och koppla dem till verksamhetens lönsamhet och resultat. En bra utförd analys är också en bra grund för lokalstrategin. Ta gärna in hjälp för att göra behovsanalysen eftersom det kan vara svårt att värdera olika faktorer eller att hitta bra riktvärden. 

2. Se över era lokalkostnader

När du har gjort din behovsanalys kan du matcha behovet mot dina faktiska kostnader. Notera att kostnaden inte bara är hyran du betalar utan även engångskostnader som flytt, lokalanpassning, produktivitetsbortfall, varumärkeskostnader, etc. Är dina anställda nöjda med sin arbetsplats? Är det krångligt att komma in med varor? Vilket intryck får dina kunder när de kommer på besök? 

3. Se över era hyresavtal

Ett eller flera av era hyresavtal kanske snart löper ut. Då kan det finnas skäl att passa på att omförhandla dem, framförallt om du har gjort behovs- och kostnadsanalyserna enligt ovan. Har du koll på det juridiska? Har du koll på lokalhyresmarknaden? Vet du vad andra hyresgäster har lyckats förhandla till sig i sina avtal? 

4. Stäm av med din hyresvärd

Om du har en bra hyresvärd så är den alltid intresserad av att få reda på hur det går för dig och vad du tycker. En bra dialog gör det enklare för alla parter. Regelbundna avstämningar gör att du och din hyresvärd kan planera era verksamheter på ett bättre sätt. Du kommer att få hjälp snabbare men också få tips på hur ni kan förbättra och förenkla för verksamheten.

5. Ta hjälp av en rådgivare

Det kan vara svårt att hänga med på förändringarna på marknaden om man inte har det som huvudsysselsättning. Nya lokalerbjudanden, nya lagar och förordningar, ny teknik, nya designtrender, och ny forskning inom arbetsmiljö, gör att det är svårt att hänga med. Du kanske missar något som skulle kunna bidra till er framgång, din lönsamhet och ditt resultat. Var inte rädd för att ta in en rådgivare som har kunskap och erfarenhet. Det kan visa sig bli riktigt lönsamt i längden.

Vill du veta mer?

Kontakta peder.engberg@cbre.com som arbetar med framförallt hyresgästrådgivning och har mer än 20 års erfarenhet av fasighetsrådgivning i Sverige och i Europa. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.