Attrahera Generation Y

22 juni 2018

Generation Y, det vill säga personer födda mellan år 1980-2000, beskrivs som individer med stort behov av utveckling och feedback, hög arbetskapacitet och en ifrågasättande attityd. För att attrahera generation Y krävs det att du vet vad som motiverar dem, vad som får dem att trivas på en arbetsplats och att du uppmuntrar dem att identifiera sig med organisationens mål. Här listas fem saker som undersökningar visar att generation Y går igång på.

Generation Y, det vill säga personer födda mellan år 1980-2000, beskrivs som individer med stort behov av utveckling och feedback, hög arbetskapacitet och en ifrågasättande attityd. För att attrahera generation Y krävs det att du vet vad som motiverar dem, vad som får dem att trivas på en arbetsplats och att du uppmuntrar dem att identifiera sig med organisationens mål. Nedan listar vi fem saker som undersökningar visar att generation Y går igång på.

1. Socialt värde: Den nya generationen ställer ökande krav på utmanande arbetsuppgifter samtidigt som social trivsel fortsätter att vara viktigt. Trivs man med kollegorna men inte med arbetsuppgifterna är det allt vanligare att man byter jobb. Är det däremot tvärtom, stannar man oftast längre.

2. Transparens: Att vara öppen, skapa medvetenhet och delaktighet kring policys och beslut blir allt viktigare. Generation Y vill inte bara veta var de är på väg utan  varför och hur resan dit kommer att se ut.

3. Företagskultur: Kultur och värderingar är något som rankas högt när yngre människors attityder jämte arbetsgivare undersöks. Att arbeta på en attraktiv arbetsplats som kännetecknas av mångfald är ytterligare några faktorer som bidrar till att den anställde identifierar sig med arbetsgivarens varumärke.

 Trivs man med kollegorna men inte med arbetsuppgifterna är det allt vanligare att man byter jobb.


4. Balans mellan jobb och fritid: Generation Y värdesätter privatlivet lika mycket som arbetslivet, samt kunna påverka sitt eget arbete och arbetstider för att få ut mesta möjliga av tillvaron. Ett allt vanligare krav på arbetsgivare är flexibla arbetstider och möjlighet att utföra arbetet där det passar bäst för individen. Eftersom alla är uppkopplade och kan arbeta var som helst minskar förståelsen för att man måste vara på kontoret mellan 9-17.

5. Arbetsmiljö: En välfungerande arbetsmiljö med tillgång till de verktyg och den infrastruktur som ger goda förutsättningar för att göra ett bra jobb är A och O. Tekniken måste fungera- hela tiden- för att dina anställda ska ta dina målsättningar på allvar och göra dem till sina.

År 2020 kommer generation Y utgöra över hälften av arbetskraften i världen. Generation Y har vuxit upp med digitaliseringen i form av mobiler, datorer och internet  och blivit vana vid ständig uppkoppling och kommunikation genom sociala-medieplattformar. Deras beteende kartläggs bland annat i Svenskt Näringsliv och Forbes.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.