60-tal möter idag

24 september 2020

När byggnader rivs eller renoveras slängs ofta befintligt byggmaterial som egentligen går att återanvända. När GöteborgsLokaler nu bygger om en av sina fastigheter satsar man istället på återbruk av befintliga inredningsdetaljer.

I oktober byggstartar GöteborgsLokaler en rejäl ombyggnation av fastigheten på Engelbrektsgatan 69-71, mitt i centrala Göteborg. Här skapas totalt 6 800 kvm kontorsytor där 60-talet möter modern arkitektur.

renoverar varsamt

Fastigheten kallas Engelbrekt och husets identitet byggs utifrån värdeorden elegant, stilfullt och modernt. GöteborgsLokaler kommer att återbruka och renovera med varsam hand för att bevara husets ursprungliga karaktär. I projektet tar man med sig de fina 60-talskvaliteterna i form av teak och tegel. Till det läggs det på ett stilfullt, modernt lager genom att öppna upp och använda mer glas. Sobert och elegant.

Vi tycker att det är så viktigt att ta tillvara husets karaktär och ta till vara de kvaliteter vi kan genom återbruk.

Ombyggnationen kommer att göras med målsättning Miljöbyggnad Silver och med hjälp av verktyget Byggvarubedömningen (BVB).

- Även om vi bygger om en befintlig byggnad och återbrukar mycket, så blir kostnaden nästan i nivå med nybyggnation. Vi tycker att det är så viktigt att ta tillvara husets karaktär och ta till vara de kvaliteter vi kan genom återbruk, berättar Magnus Engström, teamchef teknik/inköp på GöteborgsLokaler.

Tillsammans med återbruket

Några exempel på material som ofta kasseras trots att det skulle gå att ta till vara och användas någon annanstans är fasadtegel, armaturer, dörrar eller glaspartier. Därför har GöteborgsLokaler valt att vid renovering av sin fastighet på Engelbrektsgatan 69 göra en inventering tillsammans med Återbruket. De har sett över vilka delar av fastigheten som kan tas till vara och säljas vidare för användning någon annanstans.

Fastighetsförvaltare Krister Andersson på GöteborgsLokaler ansvarar för renoveringen.

– Det är fantastiskt kul att jobba med ett projekt som tar tillvara på material som kan återbrukas. Fastigheten byggdes på mitten av 1960-talet, så mycket av det som återanvänds är många år gammalt.

Från detta projekt har Återbruket bland annat tagit emot glaspartier, inredning kök och toaletter, möbler, innerdörrar och lite annat material. Direkt återbruk på plats kommer att ske i form av fastighetens teak-fönster i original från 60-talet som kommer att renoveras och helt eller delvis återbrukas i fastigheten.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.