3 350 kvm kontorsyta på Gärdet

20 februari 2018

Nu skapar Fastighets AB Stettin 3 350 kvm kontorsyta genom att göra en påbyggnad i två plan på sin befintliga fastighet på Gärdet. Två flyglar byggs på med vardera två våningar och ca 840 kvm per våningsplan. 3 048 kvm är ännu vakant och Inflyttning beräknas kunna ske under Q2 2019.

På Gärdet är Fastighets AB Stettin i full färd med att sjösätta sitt projekt Sandhamnsgatan 63. Byggnationen påbörjas i mars genom att man reser ett klimattält för att på så vis möjliggöra en rivning av taket. Stommen reses under sommaren och de kommande hyresgästerna beräknas kunna flytta in i de nya lokalerna under Q2 2019. 

Området går en intressant tid till mötes, berättar Thomas Simonson, Fastighetschef på Stettin.

– Planering för att omvandla hela Frihamnsorådet till en ny spännande stadsdel med bostäder, butiker och kommunal service pågår, säger han.

Många kvadratmeter blir fler

Fastighets AB Stettin äger sedan tidigare den befintliga fastigheten på Sandhamnsgatan 63 om totalt 32 000 kvm. 

– Genom den påbyggnation vi nu gör tillskapar vi ytterligare 3 350 kvm moderna kontor, varav 3 048 kvm ännu är vakant, säger Thomas Simonson.

I samband med påbyggnationen kommer Stettin också att förädla fastigheten med en helt ny infrastruktur vad gäller el, kyla och ventilation med två nya fläktrum på taket.

Möjlighet att påverka kontor

För den framtida hyresgäst som väljer att hyra kontor i den nya påbyggnaden finns stora möjligheter att påverka utformningen av lokalen.

– Vi bygger stomme och fasad samt planerar för pentry och wc-lägen, men i övrigt kan kommande hyresgäst vara med och utforma kontoren som man önskar. Slutprodukten skapar vi tillsammans med de kommande hyresgästerna, säger Thomas Simonson.

I systemet ingår nya flexibla vägg- och glaspartisystem för att tillmötesgå önskemål om alla typer av planlösningar.

Faciliteter för bekvämlighet 

I fastigheten finns idag faciliteter som uppskattas av de befintliga hyresgästerna, berättar Thomas Simonson.

- Vi har till exempel konferensrum som vi hyr ut och på så vis slipper varje enskild hyresgäst ha ett eget konferensrum. Vi har också flera restauranger, ett gym samt garage. I källaren finns också dusch- och omklädningsrum för damer och herrar för dem som cyklar till arbetet.


Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.