3 000 arbetsplatser vid Drevviken

12 februari 2018

Stora Sköndal Framtidsutveckling planerar att fram till 2035, utveckla området vid Drevviken till en helt ny stadsdel. Området är tänkt att rymma totalt cirka 4 400 bostäder och 1 500 arbetsplatser.

Stiftelsen Stora Sköndal planerar att etappvis, under en 15-årsperiod, utveckla området vid Drevviken till en modern stadsdel. Området kommer att rymma bostäder för omkring 10 000 personer och arbetsplatser för 2000–3000 personer. 

Med hänsyn till platsens unika historiska värden och enastående natur vill Stora Sköndal Framtidsutveckling skapa ett område där människor med olika förutsättningar kan bo, leva och arbeta.

Det ska finnas goda möjligheter att både bo och arbeta i Stora Sköndal. Genom att erbjuda möjligheter att driva verksamheter av olika slag kan området revitaliseras och nya mötesplatser kan skapas för boende och besökare. Här finns också förutsättningar för ett blomstrande föreningsliv och lokaler för en mängd olika aktiviteter.

Inkludering, variation & hållbarhet

Allt planarbete och all bebyggelse kommer utgå från stiftelsens och stadens önskan att skapa en stadsdel som bygger på inkludering, variation och hållbarhet, med närhet till grönska och vatten. En första etapp är den så kallade Magnoliatomten, som ligger närmast Sköndals centrum. Där planeras 200–300 hyres- och bostadsrätter, LSS- boende och ett vård- och omsorgsboende. Därtill planeras för handel- och servicelokaler, en ny restaurang, ett bageri och nya verksamhetslokaler för Stiftelsen Stora Sköndal. Dessutom ska den gamla panncentralen utvecklas för publik verksamhet. Inflyttning på Magnoliatomten beräknas ske tidigast under 2019/2020.

- Vårt och stadens mål är att utveckla Stora Sköndal till en mer blandad stadsdel präglad av mångfald, med en variation av upplåtelseformer och boendeformer. Vi vill skapa en socialt och fysiskt inkluderande miljö som är tillgänglig, trygg och inbjudande, säger Christer von Essen, Vd Stora Sköndal Framtidsutveckling.Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.