20 000 kvm lokaler i bästa läge i Frihamnen

12 december 2017

NCC ingår sedan slutet av 2014 i ett team med totalt åtta aktörer som ska ge Frihamnen bästa möjliga start. NCC ska i den första etappen utveckla 20 000 kvm lokaler och 6 000 kvm bostadsrätter i ett hus som ska användas dygnets alla timmar. I bästa tänkbara läge.

Frihamnen_Bastu_151130_RSSM-1024x724.jpg
Illustration: White

Den första etappen av Frihamnen är igång och NCC är en av aktörerna som ska ge Frihamnen bästa möjliga start. I den första etappen planeras totalt 1 500 lägenheter och 1 000 arbetsplatser nära vattnet och Göta Älvbron, med invigning lagom till Göteborgs 400-års jubileum 2021.

I slutet av 2014 fick NCC sin markanvisning och ingår nu i ett team med totalt åtta aktörer som ska komplettera varandra och skapa något riktigt bra. Juryns motivering till markanvisningen löd: “NCC AB visar i sin ansökan på stor förståelse för uppgiften att utveckla en tät och blandad stad. De har lång erfarenhet av stadsutveckling och multibyggande. Bolaget kommer på ett positivt sätt att kunna bidra i processen att utveckla platsen och arbetet med planen.”

20 000 kvm lokaler och 6 000 kvm bostadsrätter ska utvecklas med målsättningen att fastigheten ska användas dygnets alla timmar. Liv och rörelse skapas i markplanet via handel och service, i mitten av byggnaden utformas moderna, flexibla kontor och allra högst upp byggs nya bostäder. Uthyring av lokalerna pågår just nu med sikte på inflyttning i slutet av 2019. Älvstranden Utveckling AB är mark-ägare och kommunal samordnare av projekt Frihamnen.

Planen för hela området är att skapa en stadsdel med totalt 10 000 bostäder och 15 000 arbetsplatser. Frihamnen blir en tät men ändå småskalig innerstad med utrymme för variation och mångfald. Förutom det stora utbudet av olika boendeformer och verksamheter, planeras en härlig park vid vattnet som inbjuder till sol och bad sommartid. Gestaltningen tar vara på hamnens historia genom att bevara pirernas utformning. En del av de äldre kajskjulen kommer att bevaras för eftervärlden och kanske något av de fina gamla magasinen. Vattnet och kajerna kommer att tillgängliggöras i så stor utsträckning som möjligt. Bebyggelsen på land kommer att kompletteras med husbåtar – kanske till och med hus på flottar.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.