Är med och utvecklar Trelleborg

5 maj 2020

Kanozi Arkitekter har fått i uppdrag att omvandla ett industriområde i Trelleborg till en ny stadsdel med uppåt 1 500 bostäder, caféer, restauranger och handel. Dessutom anläggs en 600 meter lång sandstrand längs med hela stadsdelens sträckning.

- Genom Västra Sjöstaden vill vi skapa en plats för alla. Det här ska inte bara vara en plats för boende, utan för hela Trelleborg, säger Daniel Hohenthal, arkitekt och delägare på Kanozi Arkitekter.

Projektet ingår i Kuststad 2025, och är ett av två parallella projekt ska knyta Trelleborg närmare havet. I det ena projektet, Sjöstaden, kommer den befintliga stadskärnan att växa i riktning mot vattnet. Kopplat till detta ska alltså den nya stadsdelen Västra Sjöstaden uppstå.

Genom Västra Sjöstaden vill vi skapa en plats för alla. Det här ska inte bara vara en plats för boende, utan för hela Trelleborg.

- Genom arkitekturen vill vi bygga vidare på Trelleborgs lite brokiga karaktär. Staden präglas av en varierad stadsbild där ett högre hus kan ligga strax intill ett lägre och där gammalt samsas med nytt. Det bidrar till att skapa ett dynamiskt och levande intryck som vi vill ta vara på.

På sommartid kommer det strandnära läget tillsammans med uteserveringarna att dra till sig människor, men man har också valt att planera för blåsiga dagar. Genom att forma platser och stråk som ligger i lä kommer Västra Sjöstaden att vara attraktivt året runt.

- Vi har valt att jobba med att skapa gator och torg där man kan röra sig skyddad från vinden. Strandpromenaden gör att det per automatik är där man vill vara under sommaren, men vi vill också bygga för dom som ska cykla till jobbet en höstmorgon.

Västra Sjöstaden kommer också att påverka bilden av Trelleborg. Stadsdelen bidrar inte bara till stadens siluett utan är även det första man ser när man närmar sig staden från väst.

- Det är viktigt vad vi gör i den västra delen som möter de som kommer till Trelleborg. Det får gärna vara ikoniskt och igenkännbart.

Visionen är också att E6 ska omvandlas till en stadsgata med övergångsställen för att på så sätt koppla ihop stadsdelen med befintliga bostadsområden. Byggstart för de första bostäderna beräknas till 2021/2022 med inflyttning 2023/2024.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.