WELL-certifierar eget kontor

18 december 2020

Skanska har erhållit WELL Certified™ för sin verksamhet i kontorshuset Klipporna i Malmö. Certifieringen innebär ett helhetstänk kring hur människor påverkas av den byggda miljön de befinner sig i och är baserat på medicinsk och vetenskaplig forskning.

skanska.jpg
Bild: Skanska Öresund

WELL är en internationell certifiering som mäter hur den byggda miljön påverkar människors hälsa och välbefinnande. Det förenar bästa praxis inom design och konstruktion och det bygger på sex års medicinsk och vetenskaplig forskning. Certifieringen omfattar sju olika områden – luft, vatten, kost, ljus, rörelse, komfort och sinne.

En WELL-certifiering är ett kvitto på att man investerat i hälsa och välmående.

Att WELL-certifiera ett kontor innebär att fokusera på människors välmående och förstärka de kvalitéer som en redan miljöcertifierad byggnad har.

- Idag tillbringar vi ungefär 90 procent av vår tid inomhus. Byggnadernas utformning har därför en stor påverkan på hur vi människor mår. Den byggda miljön leder till vanor och kan fungera som en katalysator för hälsosamma val, säger Sofia Ekerlund, Marknadsansvarig Hälsa/WELL, Skanska Öresund.

I praktiken kan det handla om att uppmuntra till mer rörelse under arbetsdagen, vilket kaffe eller mat som serveras och tillgång till platser för rekreation och återhämtning. Certifieringen mäts och följs upp vart tredje år.

- Genom att WELL-certifiera vår verksamhet har vi skapat de bästa förutsättningarna för att våra anställda ska må bra hos oss. En WELL-certifiering är ett kvitto på att man investerat i hälsa och välmående. Detta, i sin tur, kan öka både produktivitet och arbetsglädje, samtidigt som sjukfrånvaro minskar. Det är viktigt eftersom våra anställda är vår främsta tillgång, säger Jasmina Ranheimer, kontorschef Malmö, Skanska Sverige.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.