Viktigaste drivkraften på jobbet

14 juni 2022

Tjänstepension är den viktigaste förmånen för svenskarna vid val av ny arbetsgivare. Väl anställd är drivkrafterna att ha roligt, och att utvecklas och lära sig något nytt. Det visar en undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av pensionsbolaget Movestic.

smile.jpg
Bild: Pixabay

Vid sidan av pension är kollektivavtal och bra arbetsmiljö prioriterat vid val av framtida arbetsgivare. Över hälften av svenskarna tycker också att det är viktigt eller mycket viktigt att arbetsgivaren lägger fokus på social hållbarhet, på mångfald/inkludering och på klimatfrågan. Undersökningen visar vidare att kvinnor ställer högre krav generellt än män, inte minst när det kommer till arbete med mångfald och inkludering. 67 procent av kvinnorna tycker det är viktigt mot 42 procent av männen.

– Varumärket som arbetsgivare har blivit viktigare och större kravs ställs från nuvarande och framtida medarbetare. Tjänstepension har blivit en hygienfaktor, och i stället är det tilläggstjänster som till exempel proaktivt arbetet för att skapa en god arbetsmiljö och förebygga stress som gör att man som arbetsgivare kan särskilja sig, säger Linnéa Ecorcheville, VD, Movestic.

Väl på arbetet är den främsta drivkraften att ha roligt, utvecklas och lära sig nya saker. Att lära sig något nytt är speciellt viktigt för att arbeta vidare efter 65. 87 procent av alla 65–79-åringar anser att det är en viktig faktor för att fortsätta jobba. Ca fyra av tio svenskar säger att hög flexibilitet och frihet att jobba när och var man vill är viktigt, medan ca en tredjedel av svenskarna drivs av att tjäna så mycket pengar som möjligt.

Hur viktigt är följande för dig vid val av ny arbetsgivare?

(Svaret anger andel av svenskarna som svarat ”viktigt” eller ”mycket viktigt”)

1. Tjänstepension – 88 %

2. Att det finns kollektivavtal – 72 %

3. Stort fokus på arbetsmiljöfrågor – 72 %

4. Att arbetsgivaren erbjuder friskvårdsbidrag – 58 %

5. Att arbetsgivaren arbetar aktivt med social hållbarhet – 57 %

6. Att arbetsgivaren arbetar aktivt med mångfald/inkludering på arbetsplatsen – 54 %

7. Att arbetsgivaren arbetar aktivt med klimatmässig hållbarhet – 50 %

Vilka är dina drivkrafter i arbetslivet?

(Svaret anger andel av svenskarna som svarat ”viktig” eller ”mycket viktig” drivkraft)Ha roligt – 86 %

1. Utvecklas och lära mig nya saker 83 %

2. Ha smarta kollegor 64 %

3. Tillhöra ett team – 59 %

4. Arbeta med något som gör skillnad på riktigt/är värderingsdrivet – 56 %

5. Vara fri att jobba var jag vill – 43 %

6. Vara fri att jobba när jag vill – 39 %

7. Tjäna så mycket pengar som möjligt – 35 %

8. Bra titel – 12 %

9. Starta eget/vara min egen – 12 %

10. Jobba internationellt. – 11 %

11. Jobba för ett känt företag/varumärke – 8 %

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd i Kantar Sifos webbpanel. Totalt intervjuades ett riksrepresentativt urval med 1 690 personer i åldern 25–79 år.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.