”Vi vill vara med och bygga stad”

11 april 2022

För att möta den stora efterfrågan på nybyggda kontorslokaler i Uppsala är Vasakronan i full gång med planerna för det nya kvarteret Hugin. ”Det är ett väldigt centralt läge där vårt mål inte bara är att bygga hus, vi vill vara med och bygga stad”, säger Karin Berg, Affärsområdeschef Handel & Uthyrning på Vasakronan.

vasakronan.jpg
Karin Berg, Affärsområdeschef Handel & Uthyrning, Vasakronan. Visionsbild: Walk the room.

I Uppsala börjar Vasakronan precis bli klara med jätteprojektet Magasin X, Sveriges största kontorsbyggnad med en stomme helt i trä. Alla hyresgäster har flyttat in och snart tar även Vasakronan plats i huset. Här etableras också Vasakronan Arena, bolagets eget coworkingerbjudande. 

Nu väntar nästa stora utvecklingsprojekt, kvarteret Hugin, ett 70-talskomplex som tidigare hyst flera stora myndigheter och som nu ska byggas om till moderna lokaler med höga hållbarhetsmål.

100 000 kvm utvecklas

– Kvarteret Hugin ligger väldigt centralt i det vi kallar Södra City men som idag är lite av en barriär. Det vill vi och staden ändra på. Målet är att omvandla kvarteret så det blir mer livfullt och även länka samman Kungsängen med Uppsalas mer centrala delar. Därför kommer vi att utveckla området och skapa en bättre blandning av kontor och bostäder med butiker och restauranger i gatuplan, kombinerat med andra verksamheter, säger Karin Berg, affärsområdeschef handel och uthyrning på Vasakronan.

Målet är att omvandla kvarteret så det blir mer livfullt och även länka samman Kungsängen med Uppsalas mer centrala delar. 

Utvecklingen av Södra city är ett av Vasakronans större stadsutvecklingsprojekt och omfattar över 100 000 kvadratmeter. Utvecklingen görs i etapper och först ut är omvandlingen av kontorsfastigheten Lumi på drygt 15 500 kvadratmeter. Målet är att fastigheten ska stå klar i början av 2024. 

– Det kommer att bli kontor med kommersiell verksamhet i gatuplan och en plats som känns trevlig och livfull, säger Karin Berg. 

gemensamma ambitioner

Både Vasakronan och Uppsala stad har höga ambitioner när det gäller hållbart byggande och för att nå dessa kommer man under byggnationen av kontorshuset Lumi att jobba mycket med återbruk och återvinning. 

– Vi kommer bland annat att behålla den befintliga betongstommen och återbruka så mycket av det övriga materialet som möjligt. Det kan handla om gipsväggar, dörrar, glaspartier med mera. Att bygga cirkulärt är svårt, inte minst för att det i dagsläget saknas en storskalig affärsmodell och marknad för det, men som byggherre ser vi det som en viktig uppgift att bidra till att skapa förutsättningar för det. 


ett Välkommet tillskott till Uppsala

De nya ytorna blir ett välkommet tillskott till Uppsalamarknaden där Vasakronan vid årsskiftet hade en uthyrningsgrad för kontor på över 95 procent. Och det har historiskt sett varit svårt att tillgodose kundernas efterfrågan på nybyggda lokaler.

– Uppsala är en expansiv kommun med nära 240 000 invånare och 22 000 företag, två stora universitet och som är erkänt stark inom Life Science, Clean Tech och ICT. Till 2050 planerar kommunen för en befolkning på 380 000 personer. I Södra City bidrar vi till att skapa förutsättningar för staden att klara den tillväxten. Det kommer att behövas både bostäder, service och inte minst moderna kontor anpassade för moderna arbetssätt. Kontoren i Södra City får ett absolut toppläge och vi märker redan nu ett intresse för dem, säger Karin Berg.

Nära till stadskärnan med puls

Att Uppsala är en expansiv kommun med ett bra geografiskt läge gör att inflödet från andra kommuner, inte minst Stockholm, är stort. Arlanda når man på 15 minuter och här finns flera bra tågförbindelser för den som pendlar till och från jobbet, vilket bara är några av fördelarna med läget.

– Vi är en universitetsstad och här finns högutbildad och internationell arbetskraft. När det gäller hyresnivåer ligger de naturligtvis lägre jämfört med till exempel centrala Stockholm. Sammantaget gör detta att företag kan få en väldigt fin produkt i ett supercentralt läge med närhet till både Resecentrum och stadskärnan samtidigt som de får tillgång till kompetens och kan erbjuda sina medarbetare livskvalitet. Avstånden i Uppsala är trots allt kortare än i Stockholm, avslutar Karin Berg.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.