"Vi ser stora framtida möjligheter i området"

8 december 2017

Askungen Förvaltning kan just nu erbjuda 600 anpassningsbara kvm i ett läge precis vid Åbromotet i Mölndal. Ett läge med många fördelar i en kommun som, enligt Joakim Muskantor, kommer att bli allt attraktivare.

Askungens lokaler vid Åbromotet i Mölndal

Berätta om era lokaler och vad ni har ledigt just nu i Mölndal.

– För närvarande har vi cirka 600 kvm ledigt på Argongatan 2C, mitt emot Astra Zenecas entré, direkt invid Åbromotet. Här kan vi erbjuda flexibla och indelningsbara ytor som kan anpassas för nya hyresgäster. Fastigheten erbjuder förutom fina ytor även en hög säkerhet med bland annat staket och grindar som stängs helger och kvällar. Samtidigt är ändå tillgängligheten under dessa tider hög då grindarna bland annat kan öppnas med en app direkt från mobilen. Här finns också goda parkeringsmöjligheter för bilburna hyresgäster och deras besökare.

Joakim Muskantor


Varför har ni valt att satsa just i Mölndal?

– När vi söker efter fastigheter tittar vi på ett antal kriterier såsom tillgänglighet, det strategiska och geografiska läget, säkerheten och utvecklingsmöjligheterna. Dessutom tittar vi på rådande marknadshyror i området, som vi vill ska ligga på en nivå som kan attrahera flera olika typer av hyresgäster. Det ska också finnas utrymme för oss att i vår kalkyl kunna skapa attraktiva, väl iordningställda ytor efter våra hyresgästers önskemål, till mycket konkurrenskraftiga priser. I just det här läget, vid Åbroområdet i Mölndal, uppfylls alla dessa parametrar. Det strategiska läget är enastående bra, med ett antal trafikleder i direkt närhet, samtidigt som både service, bostäder och grönområden finns i närområdet. Just nu händer det också mycket i Mölndal och det känns som att man från kommunens sida är mån om att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för oss som aktör i fastighetsbranschen. Allt för att därigenom öka sin egen konkurrenskraft. Detta gör att vi därför ser stora framtida möjligheter till en fortsatt positiv utveckling av området.

Har ni något projekt på gång nu eller framöver?

– Vi har ett antal olika pågående anpassningsprojekt på gång i den fastighet som vi nu förvaltar, direkt vid Åbromotet. Vi tog över fastigheten tomställd och har sedan övertagandet arbetat med att genomgripande renovera och uppdatera den. Bland annat har vi gjort en stor satsning på energibesparande åtgärder, allt ifrån att byta ut all belysning till LED, till byte och uppdatering av fastighetens styrsystem och tilläggsisolering av vindsytorna. Samtidigt söker vi hela tiden efter nya projekt att förvärva som kan passa in i vår strategi och som står upp emot de kriterier vi efterfrågar.

Vad är Mölndals styrkor som etableringsort och vad betyder allt som är på gång just nu?

– Den omfattande satsningen på service och bostäder i Mölndal som pågår just nu, och som är mycket märkbar sedan en tid tillbaka, är en fantastisk drivkraft i området. Samtidigt som vi har ett läge med mycket god tillgänglighet byggs det nästan ofattbart mycket i närområdet. Tillgången på lokaltrafik och bostadsmöjligheter, tillsammans med närheten in till Göteborg eller Kungsbacka med mera, gör att Mölndal blir allt attraktivare som etableringsort.

Varför ska man hyra lokal av Askungen Förvaltning?

– Vi är ett fastighetsförvaltande bolag med lång erfarenhet och med stort fokus på att kunna leverera bästa möjliga lösning till våra hyresgäster, till ett konkurrenskraftigt pris. Vi har haft förmånen att få arbeta med, och utveckla, en lång rad välkända fastigheter som exempelvis Gamlestadens Fabriker, Kanoldhuset, Stora Nygatan 17½ med flera, vilket gett oss stor insikt och erfarenhet av att kunna ta vara på såväl våra hyresgäster som fastigheter. När vi har intressenter till vakanta ytor på besök ser vi det alltid som positivt om de får möjlighet att prata lite avskilt med befintliga hyresgäster. Allt för att de ska få en rak och ”osminkad” version av hur de uppfattar sin egen etablering och samarbetet mellan dem som hyresgäster och oss som hyresvärd.

Kan du ge något tips till företag som är intresserade av att etablera sig i Mölndal?

– Sök efter lägen med god tillgänglighet och smidigt fungerande trafiklägen, inte minst vad gäller allmänna kommunikationsmedel. Sök också efter fastigheter som svarar upp mot era krav på moderna installationer, energiprestanda, parkeringsmöjligheter med mera. Egentligen ska man titta på samma saker oberoende av var man vill etablera sig. Tittar man på flera olika geografiska lägen, vilket vi också gjorde innan förvärvet och vår egen etablering i Åbro, är jag övertygad om att det här området kommer, för de flesta, att stå ut som oerhört attraktivt.  

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.