”Vi är med och skapar något unikt”

22 augusti 2022

Masthuggskajen är ett av Göteborgs mest tongivande stadsutvecklingsprojekt och Elof Hansson Fastigheter är en av aktörerna som ska få sätta sitt avtryck. Kontorshuset Global Business Gate ska byggas på en halvö som ännu inte finns och vd Michael Walmerud ser fram emot resan som kommer. ”Att få vara med och bygga ny mark i älven är unikt.” Dessutom finns det fler spännande projekt i sikte för bolaget.

Elof Hansson Fastigheter är ett ungt fastighetsbolag, sprunget ur 125 års tradition av att se och ta vara på affärsmöjligheter. Bolagets namne, Elof Hansson, skulle komma att leda sin firma under mer än ett halvt sekel och gick då från att vara ett enmansföretag till en världsomspännande organisation, som än i dag går under namnet Elof Hansson. Handelshusets huvudkontor ligger fortfarande vid Första Långgatan i Göteborg och ägs av en stiftelse. Verksamhetsområdena är många men 2012 formades bolaget Elof Hansson Fastigheter. Ett fastighetsbolag som investerar i, utvecklar, äger och förvaltar, i huvudsak kommersiella fastigheter, och dessutom investerar i nya projekt.

gillar att skapa

Sedan ett år tillbaka sitter Michael Walmerud, med lång erfarenhet av fastighetsbranschen, i vd-stolen. Och det som ligger överst på bolagets agenda var också det som lockade honom mest när han tackade ja till det nya jobbet.

– Jag gillar att skapa, om det så är fastigheter eller organisationer. Och det här bolaget är med och skapar något helt unikt.

Detaljplanearbetet har tagit tid vilket betyder att även vi haft tid på oss att landa i ett koncept och en vision som vi, och många andra, tror på.

Det unika Michael Walmerud pratar om är Masthuggskajen och det dynamiska kontorshuset Global Business Gate som ska byggas på en halvö. Som ännu inte finns.

– Att få vara med och bygga ny mark i älven är unikt. Den resan blir spännande!

Spännande och riskfyllt

Efter ett år i bolaget kan Michael Walmerud konstatera att agendan ser likadan ut som när han tillträdde. Upphandlingen av den entreprenör, som ska bygga den två hektar stora halvön som Älvstranden Utveckling har gjort, är nu klar och Michael Walmerud ser med spänning på det som komma skall. Om än med viss tillförsikt.

– Det finns såklart många utmaningar framöver, en av dem är antalet aktörer som är med i det här projektet. Det gäller att få alla att se helheten och inte bara sin egen affär.

Entreprenaden ska vara klar 2027 men Michael Walmerud flaggar för att det kommer kunna hända tusen saker framöver.

– Men det är ju det som är så spännande! Vi bygger en ny stadsdel och en helt ny halvö i älven. De ska slå ner 1 000-tals pålar cirka 100 meter, vem vet vad som finns nere på botten? Rent riskmässigt är projektet en stor riskexponering men vi har en stabil samarbetspartner i Alecta som äger hälften av projektet. Det känns tryggt.


Ett lockande koncept

När planerna för Masthuggskajen i stort började ta form blev Elof Hansson Fastigheter ganska snabbt en del av det konsortium som, via Älvstranden Utveckling, fick i uppdrag att utveckla området. Elof Hansson Fastigheters bidrag blir alltså Global Business Gate som ska bli ett centrum och en mötesplats för internationella affärer och stärka Göteborg som internationell handelsstad. Här kommer det exportinriktade näringslivet möta globala specialistföretag inom allt från transport och juridik till kommunikation och it-teknik.

– Detaljplanearbetet har tagit tid vilket betyder att även vi haft tid på oss att landa i ett koncept och en vision som vi, och många andra, tror på. Det är tydligt att konceptet, innehållet i huset och läget lockar. Vi har skrivit letter of intent för en stor del  av ytorna och även om vi inte satt spaden i backen ännu, och inte kommer att göra det på ett tag, frågar många av de som varit med från början när de kan flytta in.

Fortsätter mejsla ut

Det byggs mycket på Masthuggskajen redan nu, något som givetvis bara är positivt för stadsdelens fortsatta utveckling.

– Just nu färdigställs många projekt och de som gått före oss har haft det tuffast, men de har varit extremt duktiga. Dessutom finns här redan ett befintligt kultur- och restaurangliv som man bara kan jacka i.

Global Business Gates koncept utvecklas fortfarande men bygger fortfarande på en stark handelstradition.

– Vi vill verkligen stärka de företag som arbetar med handel, menar Michael Walmerud, och fortsätter mejsla ut och marknadsföra projektet. Målsättningen är att inte bara hyra ut lokaler, vi vill skapa magi tillsammans med intressanta hyresgäster som kan bidra. Tidsplanen vi jobbar efter är att öppna huset under Q1 2027. Den långa tidshorisonten innebär också att vi inte vet hur kontoren kommer se ut i framtiden, hur de kommer att förändras över tid. Vi kommer att behöva ta ställning till mycket framöver.

Öppna för en bra affär

Förutom jätteprojektet Global Business Gate består Elof Hansson Fastigheters övriga bestånd av två förvaltningsfastigheter och 2023 byggstartas även ett projekt på Första Långgatan.

– Fastigheten är en 3D-bildning och vi har sålt våning 8–16 till Riksbyggen som ska bygga bostadsrätter. Vi själva ska bygga hyresrättslägenheter men kommer också krydda två våningar med kontor och butiker i bottenplan. Det blir en fin blandfastighet.

Bolagets bestånd är fokuserat kring Masthuggskajen, men lite längre bort, även i tid, ligger nästa stora projekt.

– Vid Älvsborgsbron, på trafikögat, jobbar vi för att få till ett planprogram. Här planerar vi för 1 300 lägenheter och 70 000 kvm kontor. Det är ett otroligt spännande projekt, så mycket kan jag säga. Och en bra affär. Vi är alltid öppna för det som kan ge en bra affär, konstaterar Michael Walmerud avslutningsvis.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.