Vellinge på topplacering

9 oktober 2018

– Jag är jätteglad och stolt över resultatet. Näringslivsfrågor står högt på agendan i Vellinge kommun och det är kul att se att långsiktigt och målmedvetet arbete lönar sig, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M).

Bild: Elin Rosenstock
Bild: Elin Rosenstock

När kommunen har ett bra bemötande och ger snabb och tillförlitlig service, så blir det lättare för företag att växa och utvecklas. Det är en av utgångspunkterna för Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

Vellinge kommun brukar ligga i toppskiktet och hamnar i år på en hedrande andraplats.

– Ett gott företagsklimat är en av våra viktigaste frågor, eftersom ett blomstrande näringsliv är en så viktig del av kommunens utveckling. De lokala företagen skapar inte bara skatteintäkter och arbetstillfällen här, utan de bidrar också till att hålla samhället levande, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M).


Årets placering är ett hopp uppåt med tolv platser jämfört med i fjol. Allmänhetens attityder, konkurrens från kommunen och upphandling är några områden där de Vellingeföretagare som har svarat på Svenskt Näringslivs enkät anser att kommunen har förbättrat sig sedan ifjol.

– Vi är glada över att det arbete vi bedriver har gett effekt, men vi slår oss inte till ro utan fortsätter att jobba för att bli ännu bättre, exempelvis när det gäller service och information till företagen, säger Christer Ekdahl, näringslivsutvecklare i Vellinge kommun.

– Jag vill att företagarna ske se kommunen som en samarbetspartner och att vi tillsammans skapar bra förutsättningar både för de företag som redan finns här och för nyetableringar, säger Carina Wutzler.

Rankingen grundar sig inte enbart på enkäten med företagarna utan även på hårda siffror om exempelvis skattesats och antal nystartade företag, samt tillgången till infrastruktur i form av kommunikationer och tele- och IT-nät. 

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.