Varierat näringsliv i Hammarby Sjöstad

19 december 2017

Med tydliga politiska mål om att prioritera och främja arbetsplatser i Söderort, och med flera stora pågående projekt, har Hammarby Sjöstad utvecklats till en stadsdel med ett rikt och varierat näringsliv. Intervju med Maria Cederborg, Projektledare Exploateringskontoret, områdesansvarig Hammarby Sjöstad, Stockholms stad.

Trikåfabriken_Reception_sajten.jpg
Trikåfabriken, ett levande och modernt kontorshus med industrikänsla.

Vad kännetecknar Hammarby Sjöstad?

 – Hammarby Sjöstad är känd för att rätt så tidigt ha haft ett utvecklat miljötänk. För Sjöstan var det aktuellt redan under 1990-talet med innovativa och smarta lösningar för till exempel dagvatten. Numera är Sjöstan en uppvuxen och bebodd stadsdel, en tät kvartersstad med grönska som flankeras av kontorskluster.

Hur ser näringslivet ut i kommunen?

– Det är en blandning av företag i Sjöstan. Några stora myndigheter samt Lantmäteriet har nyligen flyttat hit och inom kort kommer Naturvårdsverket. Längs Hammarby fabriksväg samlas bilhandlare och fordonsföretag. Jag uppfattar det också som att ett gamingkluster hittat hem i de nya områdena så näringslivet kan sägas vara varierat.


Maria Cederborg, Projektledare Exploateringskontoret, områdesansvarig Hammarby Sjöstad, Stockholms stad.


Varför ska man etablera sig just i Hammarby Sjöstad?

– En anledning är att Hammarby Sjöstad ligger så bra till geografiskt. Det är lätt att ta sig hit och kommunikationerna blir bara bättre i och med att tunnelbanan nu kommer komma upp vid två ställen, dels vid Skansbrofästet och dels vid Lumafabriken. Ett nytt rörelsemönster syns från Nacka och Söderort framförallt. Hammarby Sjöstad har tydligt uttalade politiska mål som går ut på att prioritera och främja arbetsplatser i Söderort.

Vilka nya projekt är på gång under 2017 och 2018?

– Bland annat byggs det riktigt stora kontorshus. Fabege har ett stort fastighetsbestånd i Sjöstan, bland annat gamla industriområdet med industribyggnader från 20-talet. Gamla Trikåfabriken utvecklas stort och beräknas ha inflyttning under 2019. Även Skanska har stora projekt i Mårtensdal och i Fredriksdal. Skanska har också byggt en stor bussdepå till SL med tre integrerade kontorshus. På andra sidan om depån byggs Sthlm New, en skyskrapa med 27 våningar. Sthlm New kommer att bli som en portalbyggnad till Hammarby Sjöstad. Den kommer synas på långt håll vilket känns spännande. Skanska kommer att flankera det området med kontorshus. Det är dynamiskt i Sjöstan, och mycket på gång. Jag tycker vi har bra stämning i alla led. Det tuffar på bra.

Hur arbetar ni för att underlätta för fastighetsägare som vill bygga nytt/bygga om?

– Vi har det politiska beslutet om att främja och prioritera arbetsplatser att stödja oss på i den frågan och gör självfallet allt vi kan för att hjälpa till. Vi har, som jag nämnde tidigare, två stora aktörer som äger mycket i Hammarby Sjöstad, Fabege och Skanska, och med dem har vi ett pågående och mycket bra samarbete. Vi har inte så många industrifastigheter som ska konverteras till kontor utan de flesta fastigheter är nybyggda.

Hur kommer Hammarby Sjöstad utvecklas framöver?

– Jag återkommer igen till det politiska beslutet där det finns en vilja att utveckla och koppla samman Sjöstan med Hammarbyhöjden. Här står vi inför stora utmaningar på grund av höjdskillnader och sekundärled med farligt gods med mera. Vi får titta brett på den möjligheten som inte bara skulle innebära en väg som kopplar samman men också kontor, bostäder och skola.

Vad behövs för att kommunen ska utvecklas åt rätt håll?

– Det behövs en fortsatt politisk vilja att skapa förutsättningar som främjar näringslivet. Vi ser att att det går väldigt bra att att etablera kontor i Söderort och naturligtvis är en fortsatt god marknad en viktig parameter. Uthyrning av lokaler i Hammarby sjöstad går som på räls, och går marknaden bra tror vi på en bra prisbild. Vi har också hela Nordöstra Sjöstan som med sina outnyttjade byggrätter inte är färdigbyggt. Där tittar vi på infrastruktur och möjligheter att bygga såväl bostäder som kontor. Vi letar ständigt möjligheter och långsiktiga planer för Hammarby sjöstad.färdigbyggt. Där tittar vi på infrastruktur och möjligheter att bygga såväl bostäder som kontor. Vi letar ständigt möjligheter och långsiktiga planer för Hammarby sjöstad.


Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.