Vakans i Centralposthuset

26 september 2018

Statens Fastighetsverk letar efter nya hyresgäster då 20 000 kvm lokaler i Stockholm city blir vakanta i samband med att anställda på regeringskansliet lämnar Centralposthuset.

Centralposthuset_Stockholm.jpg
Bobergshallen i Centralposthuset. Bild:Statens Fastighetsverk

I ca tio år har Centralposthuset i Stockholm fungerat som tillfälliga lokaler för regeringskansliet i samband med att ett antal fastigheter i departementskvarteren genomgått renovering.

Renoveringarna är i sitt slutskede och i april 2019 lämnar de anställda Centralposthuset.

I och med flytten blir 20 000 kvm av fastighetens totala 30 000 kvm lediga och Statens Fastighetsverk letar nu nya hyresgäster.

De resterande 10 000 kvm hyrs även framgent av regeringskansliet.


Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.