Västsverige högt rankat

13 juni 2022

I en helt ny undersökning mäts och jämförs attraktivitet och konkurrenskraft i 29 mellanstora kommuner i Västsverige, Mälardalen och Skåne. I Västsverige är Varberg den mest attraktiva kommunen i rapporten och hela regionen har goda resultat. De största utmaningarna finner man inom boende och kommunikationer.

- Vi ser att de mellanstora städerna spelar en allt viktigare roll i hur attraktiv en hel region uppfattas samtidigt som konkurrensen om arbetskraft hårdnar. När en kommun ses som attraktiv är det lättare för företagen att attrahera och behålla rätt kompetens, säger Johan Trouvé. vd för Västsvenska Handelskammaren.

Handelskammaren har tillsammans med analysföretaget Trendie och Jernhusen gjort ett index för attraktivitet. Det utgörs av tio faktorer som i sin tur bygger på 64 olika parametrar som hämtas från offentliga databaser.

När en kommun ses som attraktiv är det lättare för företagen att attrahera och behålla rätt kompetens.

- Unga värdesätter alltmer att kunna få ihop liv, arbete och boende på ett rimligt sätt. Digitaliseringen har gjort det möjligt för cirka 4 av 10 svenskar att arbeta hemifrån och många gjorde och uppskattade också den lösningen under pandemin. Med storstädernas skenande bostadspriser som extra bränsle har nu den mellanstora staden uppvärderats och fler vill bo där. Därför gör vi rapporten, säger Gunilla Grahn-Hinnfors, projektledare på Handelskammaren.


De västsvenska kommuner som ingår i undersökningen är: Alingsås, Borås, Falkenberg, Falköping, Halmstad, Skövde, Trollhättan, Uddevalla, Varberg, och Vänersborg.

- De flesta av de västsvenska kommunerna som vi mätt ligger bra till, men det finns fortfarande en hel del att jobba med, säger Gunilla Grahn Hinnfors.

Det är framför allt boende och kommunikationer som behöver stärkas för att Västsverige ska bli en mer konkurrenskraftig region. De faktorer som Västsverige presterar bäst på är kultur/nöje och socioekonomi.

- Det är alltså inte enbart regionkärnan Göteborg som är en evenemangsstad, vi är faktiskt en stark kultur- och nöjesregion, konstaterar Gunilla Grahn Hinnfors.

- Just nu går det bra för Västsverige, men vi behöver ännu mer konkurrenskraftiga kommuner för att på sikt kunna fortsätta att utvecklas i en positiv riktning. Konkurrensen är knivskarp, avslutar Johan Trouvé.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.